Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırBİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDA AVRUPA'DAKİ TÜRK CEPHELERİNDEN GALİÇYA-ROMANYA ÖRNEĞİNDE SAVAŞ TARİHİ ÜZERİNE DÜŞÜNCELER
(THOUGHTS ON THE HISTORY OF WAR: THE CASE OF TURKISH GALICIA-RUMANIA FRONTS IN WORLD WAR I )

Yazar : Volkan Marttin    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 1 - Bahar 2017
Sayfa : 59-74


Özet

Birinci Dünya Savaşı’nın her iki tarafında memleketlerinden farklı yerlerde müttefikleriyle birlikte savaşan askerler, çeşitli akademik çalışmalara konu olduğu halde Avrupa’daki Türk askerlerinin varlığı göz ardı edilmiştir. Birinci Dünya Savaşı’nda Doğu Avrupa’da görev alan 15. ve 6. Türk Kolordularının Avrupa’daki varlıkları ve faaliyetleri çağdaş dünyanın savaş tarihi açısından önemlidir. “Birinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'daki Türk Cephelerinden Galiçya-Romanya” örneğinde, askerî tarih kaynaklarından elde edilen tespitler bu çalışmanın gündemini oluşturmaktadır. Öncelikle savaş tarihine dair kavramsal bir çerçeve çizilerek Askerî Tarih ile Savaş Tarihi arasındaki ilişki ele alınmıştır. Bu kavramsal çerçevede Galiçya ve Romanya (Dobruca) cephelerindeki Türk birliklerinin durumu, çalışmanın genel kapsamını teşkil etmektedir. Çalışmanın işlenişinde arşiv belgeleri ve konuya ilişkin diğer kaynaklardaki bilgiler irdelenmiştir. Çalışmanın gündemi doğrultusunda oluşan metindeki her bir başlık iki boyutlu olarak Galiçya ve Romanya cephelerine açılan pencereler olarak şekillenmiştir. Her başlık, arşiv belgeleri ve diğer kaynakların sağladığı imkân doğrultusunda savaş tarihine dair tespitleri barındırmaktadır. Savaş tarihinin prensiplerinden olan hedef, komuta birliği, taarruz, kitle gibi unsurlar ekseninde, savaşın çeşitli boyutlarına değinilmiştir.Anahtar Kelimeler
Savaş Tarihi, Birinci Dünya Savaşı, Türk Cepheleri, Galiçya, Romanya

Abstract

The soldiers of both blocks fighting abroad with their allies in WWI have been subject to various academic researches, but the adventure of the Turkish soldiers in Europe during the same period has been overlooked. The presence and the operations of the Turkish 15. and 6. army corps in Europe, however, is of importance of the war history of contemporary World. The topic of this research is the results derived from the sources of military history with regard to the Turkish Galicia-Rumania fronts in WWI. The current research draws a theoretical framework about war history at first, and then examines the relationship between “military history” and “war history”. Within the same framework, the general situation of Turkish troops in European fronts will be handled in outline.  During the research, the archival documents and other material relevant to the topic were utilized. Throughout the main text, each subtitle was arranged so as to be placed under either of the dual topic of European fronts. Each chapter with separate titles, as far as the archival documents and secondary sources allowed, involves findings about war history. The study as a whole, touches various aspects of war history within the framework of such elements as mission, unity of command, attack and masses, all being the principles of war history.Keywords
War history, World War I, Turkish fronts, Galicia, Rumania.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri