Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırAçık İnovasyonun Rekabet Stratejisi Üzerine Olan Etkileri
(The impact of Open Innovation on Competitive Strategy )

Yazar : Güven PADO    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2
Sayfa : 130-141


Özet

Günümüzdeki yüksek rekabetçi iş ve ekonomi dünyasında her işletmenin hedefi rakiplerine göre rekabet üstünlüğü, daha fazla kar, uzun süreli bir yaşam ömrüdür. Fakat işletmeler bu hedeflerini artık o kadar kolay gerçekleştirememektedir. Çünkü çevresel değişimler önceye göre çok daha hızlı ve komplekstir. İşletmeler yaşamlarını sürdürebilmek için, düzenli olarak yeni ürün ve hizmet üretmek zorundadırlar. Her yeni inovatif ürün ve hizmet üretimi için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyar, eğer bu ürün pazarda başarısız olursa, bu durum kaynak israfının dışında da işletme için yeni farklı riskleri beraberinde getirecektir. İşletmeler, bu riskleri en aza indirmek ve pazarda rekabet avantajı artırmak için inovasyon paradigmasını değiştirdi. Son yıllarda işletmeler açık inovasyon yaklaşımlarının yoğun olarak kullanmaya başladı. Açık inovasyon kavramı hem akademik, hem tüm endüstriyel sektörlerde fazla ilgi görmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, açık inovasyonun özelliklerini ve onun rekabet üstünlüğüne etkisini incelemek.Anahtar Kelimeler
Açık inovasyon, inovatif ürün, rekabet üstünlüğü, stratejik yaklaşım

Abstract

In today’s highly competitive business environment the goal of each organisation is to competitive advantage, high profit, a long lifetime more than competitors. But companies can't realize this goal so easy, because environmental changes are so fast and complicated according to the before. In order to survive, companies must be produce new products and services on a regular basis. Every new innovative product or service need more resources, if the new product is unsuccessful in the market, this situation can bring more risk company. Companies chaned the innovation paradigma to minimize these risks and to increase competitive advantage in the market. In recent years businesses have begun to use extensively the open innovation approach. The concept of open innovation has attracted more interest from the academic and all industrial sectors alike. The main objective of this study is to examine characteristics of open innovation and their the impact on competitive advantageKeywords
Open innovation, innovative products, competitive advantage, strategic approach

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri