Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırİŞKOLİKLİK VE KARİYER TATMİNİ
(WORKAHOLISM AND CAREER SATISFACTION )

Yazar : Esra ULUKÖK  Adnan AKIN  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2
Sayfa : 177-186


Özet

Çalışanların örgütsel taleplerden daha fazla çalışması ve kendini işe adaması olarak ifade edilen işkoliklik kavramı, hem çalışanlar hem de örgütler açısından önemli bir konu olarak görülmesine rağmen ülkemizde bu konuda yapılan çalışmaların yeterli olmadığı görülmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, işkoliklik ile kariyer tatmini arasındaki ilişkiyi ve çalışmanın kapsamını oluşturan Kırıkkale Üniversitesi’nde görev yapmakta olan akademik personelin çeşitli demografik değişkenler açısından kariyer tatmini ve işkoliklik düzeylerini tespit etmektir. Bu kapsamda, İşkolikliği ölçmek amacıyla, Schaufeli, Taris ve Bakker (2006) tarafından geliştirilen ve Doğan ve Tel (2011) tarafından türkçeye uyarlanan kompulsif çalışma ve aşırı çalışma olmak üzere 2 boyuttan oluşan DUWAS ölçeği, kariyer tatminini ölçmek için ise Greenhaus vd (1990) tarafından geliştirilen 5 maddelik ölçek kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; işkoliklik ve işkolikliğin boyutlarından aşırı çalışma ve kompulsif çalışma boyutu ile kariyer tatmini arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır.Anahtar Kelimeler
İşkoliklik, Kariyer, Kariyer Tatmini

Abstract

Although workaholism concept defined as “employees who work more than organizational demands and their lives to dedicate themselves to their jobs” is a gradual important topic regarding as organizational outcomes, it is observed that there are not adequate national researches. The main purpose of this research is to determine the relationship between workaholism and career satisfaction. Based on this purpose, sample of this research is constituted by the academic staff working in Kırıkkale University. In this concept, to determine the level of career satisfaction, career satisfaction scale developed by Greenhaus, Parasuraman, Wormley (1990) and which has five items; to determine the level of workaholism, DUWAS scale developed by Schaufeli, Taris and Bakker (2006) and applied into Turkish by Doğan and Tel (2011). According to the results, there is not any relationship found between career satisfaction and workaholism and one of the dimensions of it called overworking and compulsive working.Keywords
Workaholism, Career, career Satisfaction

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri