Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKURYAZARLIĞI BECERİSİNİN GELİŞİMİNDE ARAŞTIRMA METOTLARI DERSİNİN ROLÜ
(The Role of Research Method Course in The Development of Information Literacy Skills of University Students )

Yazar : Asiye KAKIRMAN YILDIZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2
Sayfa : 154-169


Özet

Araştırma metotları dersinin amacı, dersi alan her bir öğrenciyi birer bilgi okuryazarı yapmaktır. Bu nedenle bu çalışmanın amacı, öğrencilerin araştırma metotları dersini aldıktan sonra bilgi okuryazarlığı becerilerinin gelişip gelişmediğini incelemektir. Bu çalışmada öğrencilere araştırma metotları dersini almadan önce bir anket uygulanmış ve bu anketten bir takım veriler elde edilmiştir. Daha sonra, araştırma metotları dersini alan aynı öğrencilere aynı anket soruları dönem sonunda tekrar sorulmuş ve yine bir takım veriler elde edilmiştir. Ardından öğrencilerin vermiş oldukları her iki anket cevapları karşılaştırılmış ve öğrencilerin bu dersi almadan önce ve aldıktan sonraki bilgi okuryazarlığı konusundaki gelişimleri analiz edilmiştir. 47 öğrenciye uygulanan anket daha sonra SPSS istatistik programında değerlendirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Bilgi okuryazarlığı, araştırma metotları, üniversite öğrencileri

Abstract

The purpose of the research methods course, is to provide each student who taking the course an information literate. Therefore the aim of this study was to examine the students' research methods course after receiving the information literacy skills improves. In this study, a survey applied of students beginning of the semester who had taken the research methods course and a set of data obtained from this survey. Then, the same survey applied the same students at the end of the semester and some data were obtained. Then, both surveys were compared and students take this course before and after receiving the information literacy skills were analyzed. A questionnaire was applied to 47 students and it was analyzed using SPSS.Keywords
Information literacy, research methods, university students

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri