Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırAKADEMİSYENLERİN OTOMOBİL SATIN ALIM TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
(FACTORS AFFECTING CAR PURCHASING PREFERENCES OF ACADEMICIANS )

Yazar : Murat RUHLUSARAÇ  Mahir NAKİP  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 1
Sayfa : 100-111


Özet
Otomobil insanların günlük ulaşımını sağlaması yanında, dinlenme, eğlenme, gezi gibi maddi ihtiyaçlarını ve psikolojik ihtiyaçlarını da karşılamaktadır. Akademisyenler ise toplumun fikirlerini merak edip ilgiyle takip ederek rol model aldıkları bir kesimini oluşturmaktadır. Bu nedenle bu çalışma, akademisyenlerin demografik yapıları ile vazgeçilmez bir ürün olan otomobillerin satın alım ve kullanımları arasında ilişkinin varlığını araştırmayı konu edinmiştir. Akademisyenler hazırlanan anketteki sorularda demografik özelliklerine göre yaş, cinsiyet, gelir seviyesine göre ve psikolojik faktörlerden de kişilik ve öğrenmeye bağlı özelliklerine göre incelenmiştir. Araştırma farklı sosyal ve sayısal alanlarda fakültelerde görev yapan 135 akademisyene 2 sayfadan oluşan anketi uygulamak suretiyle yapılmıştır. Uygulanan anketlerin verileri SPSS paket programına girilerek birtakım hipotezlere ayırma analizi yapılmış ve Wilks' Lambda testi kontrolü yapılmıştır. Sonuç olarak, %5 anlamlılık düzeyinde, akademisyenlerin cinsiyetleri ile aylık gelirleri itibariyle çekici buldukları otomobil markası tercihleri arasında fark olduğu ve aylık gelirleri ile yaşları itibariyle otomobil satın alım sıklıkları arasında fark olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda otomobil satın alım tercihlerini etkileyen demografik faktörlerden aylık gelir çok etkili, yaş ve cinsiyet ise diğer etkili etmenler arasında yer almıştır.

Anahtar Kelimeler
Akademisyenler, Otomobil, Satın Alım Tercihleri, Aylık Gelir, Tüketici Davranışları

Abstract
Besides providing people's daily transportation, cars also meet the psychological needs and the corporeal needs such as recreation, entertainment and trip. Academicians on the other side constitute a part of the society taken as a role model to pursue with interest whose ideas wondered. Therefore, this study investigates the existence of relationship between the purchase and use of cars which is an indispensable product due to demographic structures of academicians. Academicians are given a questionnaire according to demographics such as age, gender, income level and by the psychological factors such as the personality and learning-related features as well. The research questionnaire consisting of 2 pages was applied on 135 academicians who work in schools on different social and science areas. Applied survey data is processed with SPSS 20.0 and discriminant analysis was made to a number of hypotheses and then Wilks' Lambda test control is conducted. As a result, at the level of 5% significance, it was found that there exists difference between gender and monthly income with the preferred automobile brand they find attractive and difference between age and monthly income with frequences of car purchase. In this case, the monthly income among the demographic factors that affects the choice of buying a car is very effective, and age and gender are among the other influential factors.

Keywords
Academicians, Car, Purchasing Preferences, Monthly Income, Consumer Behaviour

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri