Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırSOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BÖLÜMLERİNE YÖNELİK TUTUMLARINI BELİRLEMEYE DÖNÜK ÖLÇEK ÇALIŞMASI
(THE STUDY OF THE SCALE TO DETERMINE THE ATTITUDES OF SOCIAL WORK STUDENTS TOWARDS THEIR DEPARTMENTS )

Yazar : Erol KARACA  Nuray GÖKÇEK KARACA  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 1 - Bahar 2017
Sayfa : 16-22


Özet

Bu çalışmanın amacı sosyal hizmet öğrencilerinin bölümlerine yönelik tutumlarını araştırmak için geçerli ve güvenilir Likert tipi bir ölçek geliştirmektir. Araştırma Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünde öğrenim gören 138 sosyal hizmet öğrencisine uygulanmıştır. Veriler iki bölümden oluşan “Sosyal Hizmet Bölümüne Yönelik Tutum Ölçeği” (SHBYTÖ) ile toplanmıştır. SHBYTÖ’nun ilk bölümü sosyal hizmet öğrencilerinin demografik ve kişisel bilgilerine ilişkin 24 açık ve kapalı uçlu sorudan oluşmaktadır. SHBYTÖ’nün ikinci bölümü ise tamamıyla katılmıyorum=1’den tamamıyla katılıyorum=5 şeklinde 5 seçenekli-5’li Likert tipi sosyal hizmet öğrencilerinin bölümlerine yönelik tutumlarına ilişkin 10 maddeden oluşmaktadır. Veriler SPSS istatistik paket programı kullanılarak açımlayıcı faktör analizi ile analiz edilmiştir. Araştırma bulguları, ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu ortaya koymaktadır.Anahtar Kelimeler
Tutum, Sosyal hizmet, Ölçek ve Sosyal hizmet bölümüne yönelik tutum

Abstract

This study sought to develop a Likert type scale which is valid and reliable in order to investigate the attitudes of social work students towards their departments. The research was carried out with 138 social work students, studying in Anadolu University, Department of Social Work, Turkey. The data were collected through “The Scale of Attitude towards Social Work Department” (SATSWD) consisting of two sections. The first part of SATSWD includes 24 open and close-ended questions related to demographic and personal information of social work students. The second part of SATSWD includes 10 items related to attitudes of social work students towards their departments on a 5-point Likert-type scale consisting of 5 choices, from 1=Strongly Disagree to 5=Strongly Agree. The data were analyzed with exploratory factor analysis by using the statistical package SPSS. The findings of the study revealed that the scale was valid and reliable.Keywords
Attitude, Social work, Scale and Attitude towards social work department

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri