Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırYABANCI UYRUKLU LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN DURUM ANALİZİ: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
(THE SITUATION ANALYSIS IN INTERNATIONAL STUDENTS OF BACHELOR’S DEGREE: KARABUK UNIVERSITY )

Yazar : Canan Yıldıran  Duygu Özkan, Ozan Büyükyılmaz  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 1
Sayfa : 20-34


Özet
Küreselleşen dünyada teknoloji ve ekonominin etkisiyle her alanda yaşanan hızlı değişimler eğitim alanını da etkilemektedir. Günümüzde hızla artan öğrenci sayısı göstermektedir ki; üniversitelerin sağlamış olduğu programlarla (Erasmus, Mevlana, vd.) ve lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimiyle öğrenciler yurt içinde olduğu kadar yurtdışında da eğitimlerine devam etmektedirler. Bu çalışma; Türkiye’de 2007 yılında kurulan bir devlet üniversitesi olan Karabük Üniversitesi’nde farklı fakültelerde bulunan yabancı uyruklu lisans öğrencilerini kapsamaktadır. Çalışma ile öğrencilerin hangi ülkeden geldikleri, yaşam alanlarında zorlandıkları konuları, kültürel alışkanlıkları, dil sorunları, sosyalleşebilme durumları, bölüm tercihleri, eğitim beklentileri, eğitim sonrası hangi şehirde yaşamak ve çalışmak istedikleri vb. sorular ile mevcut durum analiz edilmiştir. Bu çerçevede Karabük Üniversitesi’nde eğitim gören farklı fakültelerdeki yabancı uyruklu lisans öğrencilerinin demografik ve sosyoekonomik özelliklerini ortaya koyarak; Türkiye’de bir devlet üniversitesini ve Karabük ilini tercih etme nedenlerini belirlemek amaçlanmıştır. Bu çalışmada; Karabük Üniversitesi’nde eğitim gören 213 yabancı uyruklu öğrenciden anket yöntemi kullanılarak elde edilen veriler SPSS 21 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analizler sonucunda; Karabük Üniversitesi’nin çoğunlukla Türki Cumhuriyetlerdeki, Ortadoğu ve Afrika’da bulunan İslam ülkelerindeki öğrenciler tarafından tercih edildiği belirlenmiştir. Öğrencilerin tercihlerini etkileyen önemli nedenler; Türkiye’nin iyi bir eğitim merkezi ve İslam ülkesi olması, Karabük Üniversitesi’ne puanlarının yetmesi ve Karabük Üniversitesi’nde iyi bir eğitim alacaklarını düşünmeleri olarak tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Yabancı uyruklu öğrenciler, üniversite, eğitim, Karabük

Abstract
Within the globalizing world, fast changes occurring in any field can be also seen in the field of education with the effect of technology and economy. Today steadily increasing number of students shows that with the help of programs offered by universities (i.e. Erasmus, Mevlana, Researches, Projects, and internships..), students can get their bachelor’s degree, master’s degree and Ph.D education both in their country and also abroad. This study includes international students of bachelor’s degree from different faculties in Karabük University which was founded in 2007 as a state university. The study analyzes some issues about the students like where they have come from, the issues they have trouble with within their living quarter, cultural habits, language problems, socialization, their department choices, educational expectancies, life expectancies about where to live and work after completing their education. Within this framework, by presenting demographic and socio-economic characteristics of students getting their in various departments of Karabük University from different origin and country, it is aimed to determine students’ reasons to choose a state university in Turkey in Karabük. The data has been gathered from 213 international students from Karabük University, using survey method and analyzed with SPSS 21. The results show that Karabük University is mostly chosen by the international Muslim students from Turkic Republics, Middle-East and African countries. The reasons affecting international students’ university choices are Turkey’s being a good education center and an Islamic country, their grades and thought of being able to get a good education in Karabük University.

Keywords
International students, university, education, Karabük

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri