Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırMODERN VE POSTMODERN DEĞERLERİN YABANCILAŞMAYA ETKİSİ
(THE EFFECTS OF MODERN AND POSTMODERN VALUES ON ALIENATION )

Yazar : Mahmut ŞAYLIKAY  Adnan AKIN  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 1
Sayfa : 35-50


Özet
Bilindiği üzere, yabancılaşma, kişinin kendi benliğinden, çevresinden ve sosyal yaşamdan uzaklaşarak bu kavramların etkisi altına girmek olarak tanımlanabilir. Bu yönüyle yabancılaşma, sendikalaşmaya hizmet etmesi açısından son derece önemlidir. Diğer taraftan modern ve post modern değerlerin sendikalaşmaya etkisi ise, bireyin belirli bir sendikayla özdeşleşmesi, sendikaya bağlılığı ve kendini adamasıdır. ‘’Modernization and postmodernization: Cultural, economic and political change in 43 societies‘’ adlı çalışmasıyla, Inglehart (1997), ‘’Post modern Values in Seven Confucian Societies: Political Consequences of Changing World Views’’ adlı çalışmasıyla Wang(2007) ve ‘’ Alienation and freedom: The factory worker and his industry.’’ adlı çalışmasıyla Blauner (1964) modern - post modern değerler ve yabancılaşma kavramlarına ilişkin literatüre katkı sağlamışlardır. Bu çalışmada, sendika üyesi işçilere yönelik söz konusu değişkenler arasındaki ilişki ve ilişkinin boyutu araştırılmaktadır. Çalışma sayesinde sendika üyelerinin sahip oldukları modern ve post modern değerlerinin sosyal yaşama etkileri ve yabancılaşma boyutlarına göstermiş olduğu tutum ve davranışlar ortaya koyularak sonuçları paylaşılmıştır. Bu bağlamda, çalışmanın temel amacı, sendika üyeleri temelinde, ilişki ve etkiler bakımından modern ve post modern değerlerin yabancılaşma ile ilişkisini ele alıp, sendika üyelerinin “yabancılaşma” davranışında bulunma algılarını yapılan araştırma bulgularıyla ortaya koymaktır. Araştırmada, birincil veri toplama yöntemlerinden yüz yüze anket yöntemi gerçekleştirilmiş ve modern-post modern değerler için, Inglehart’ın (1997),Fries ve arkadaşları (2007) ve Wang (2007) tarafından geliştirilen modernizm-post modernizm ölçeği kullanılmıştır. Yabancılaşma ölçeği olarak Blauner’s (1964) tarafından uyarlanan ve Ölçer (2005) ile Abay (2004) tarafından kullanılan yabancılaşma ölçeği kullanılmıştır. Araştırma verileri, Kırıkkale ilinde faaliyetlerini sürdüren işçi sendikalarından elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Modernizm, post modernizm, yabancılaşma

Abstract
As is known, alienation, one's own ego, to abandon the social life, own around and can be defined as coming under the influence of this concept. In this respect alienation is extremely important to syndication. On the other hand the effects of modern and post modern values are identification of the i

Keywords
Modernism, postmodernism, alienation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri