Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırAKADEMİSYENLERDE DUYGUSAL EMEK İLE TÜKENMİŞLİK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
(A STUDY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL LABOR BEHAVIOR AND BURNOUT LEVEL OF ACADEMICS: KOCAELI UNIVERSITY SAMPLE )

Yazar : Benan YÜCEBALKAN  Nilay KARASAKAL  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2
Sayfa : 187-200


Özet

Günümüzde hizmet sektörünün yükselişi ile önem kazanan duygusal emek, çalışanlarla hizmet alanların yakın ilişkiler kurması gereken işlerde, işin gerekleri nedeniyle sarf edilen emek biçimidir ve duyguların dönüştürülmesini içermektedir. Kronolojik olarak duygusal emek kavramıyla aynı dönemde gündeme gelen tükenmişlik ise; işi gereği insanlarla yoğun bir ilişki içerisinde olanlarda görülen duygusal tükenme, duyarsızlaşma, düşük kişisel başarı ve yetersizlik hissidir. Bu kavram ve olgulardan yola çıkan çalışmanın amacı; akademisyenlerde duygusal emek ile tükenmişlik düzeyi arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Ayrıca akademisyenlerin demografik özellikleriyle duygusal emek ve tükenmişlik düzeyleri arasında ilişkinin var olup olmadığı da incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın evreni, Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında görev yapan öğretim elemanları olarak belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda; akademisyenlerin cinsiyet, yaş, toplam çalışma süresi ve aylık toplam gelir düzeyi gibi demografik özellikleriyle duygusal emek arasında ve duygusal emek davranışları ile tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu bulgusuna rastlanmıştır.Anahtar Kelimeler
Duygusal emek, tükenmişlik düzeyi, işe yabancılaşma, akademisyenler

Abstract

Emotional labor gains importance with the rising of service industry. Emotional labor is a kind of labor which workers have to establish close relationships with customers and it also includes the transformation of emotions. Burnout which came up in the same period with emotional labor occurs in workers who have to establish close relations with customers the way of emotional burnout, desensitization, low success and the feeling of inadequacy. This work which is arised from these concepts aims to determine the relation between emotional labor and the level of burnout in academics. Moreover, it was tried to examine that there is a relationship between demographic features of academics and emotional labor/the level of burnout. The research environment was determined the academics of Kocaeli Üniversitesi Vocational Schools. The consequences of this work are that there is a relation between demographic features such as academics’ ages, sexes, working hours or monthly earnings and emotional labor as well as there is a relation between emotional labor behaviors and the level of burnout.Keywords
Emotional labor, burnout level, work alienation, academics

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri