Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır



TÜRK SİNEMASI ÖRNEKLEMİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN BATI İLE KÜLTÜREL YAKINLAŞMA SERÜVENİ
(CULTURAL CONVERGENCY ADVENTURE OF THE TURKISH CULTURE WITH WESTERN CULTURE IN CONTEXT OF THE TURKISH CINEMA SAMPLE )

Yazar : Nizamettin Doğar    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 1 - Bahar 2018
Sayfa : 304-318


Özet

Bu çalışmanın amacı Türk ve Batı toplumları arasında özellikle son 50 yılda meydana gelen kültürel yakınlaşmayı incelemek ve yakınlaşmanın yönünü sorgulamaktır. Sorgulama, kültürün bireysellik- toplumculuk boyutu üzerinden yapılmıştır. Araştırmada gözlem ve literatür taraması metodu kullanılmıştır. Gözlem aracı olarak Türk toplumunda hayatın tüm alanlarında değişimi ortaya koymada önemli bir gözlem aracı olan Türk sineması alınmıştır. Sinemada da gözlem yapılan dönemde öne çıkan filmler üzerinden toplumdaki değişimin izleri takip edilmiştir. Kültürün geniş çerçevesi dikkate alınarak gözlem ve analizler bireysellik-toplumculuk boyutu ile sınırlandırılmış ve toplumcu karaktere sahip Türk kültüründe batı ile etkileşim sonrasında bireyselliğe doğru evrilme olup olmadığı sorusu cevaplanmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular, Türk ve Batı toplumları arasında kültürel yakınlaşmanın varlığını ortaya koymaktadır. Ancak söz konusu yakınlaşma Türk toplumunun Batıya yakınlaşması şeklinde, yani tek taraflıdır. Bu gerçeğin bireysellik- toplumculuk boyutuna yansıması ise, Türk toplumunun bireyselliğe doğru evrildiği, dolayısıyla geçmişe oranla daha bireysel bir Türk toplumunun ortaya çıktığı şeklinde ifade edilmektedir.



Anahtar Kelimeler
Kültür, kültürel yakınlaşma, Türk sineması, bireysellik-toplumculuk, küreselleşme.

Abstract

Aim of this research is to examine cultural convergence between the Turkish and Western cultures for the last 50 years and to explore the way of convergence. Research is conducted focusing on individualism-collectivism dimension of culture. In this research, observation and literature review methods were used and as an observation tool, it is based on the Turkish cinema which is seen as a significant tool for revealing change in every area in the life of the Turkish society. Focusing on the important films during the mentioned period, change in the society is followed. Since culture has a wide perspective and usage, analysis and observation is restricted with individualism-collectivism dimension of culture. The question of if collectivist Turkish culture is evolving to individualistic culture because of close connection with the Western culture is answered. Results confirm presence of cultural convergence between two cultures. However, the convergence is one way, as the Turkish culture converging to Western. Reflection of that result to individualism-collectivism dimension is, the Turkish culture is evolving to individualistic culture and a less collectivist Turkish culture is arising.



Keywords
Culture, cultural convergence, the Turkish cinema, individualism-collectivism, globalization.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.



ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri