Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırKÜLTÜR VE KÜLTÜR BOYUTLARININ İNOVASYON KAPASİTELERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
(THE IMPACT OF CULTURE AND CULTURE DIMENSIONS ON INNOVATION CAPACITIES )

Yazar : Güven PADO  Lale TEZCAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 1 - Bahar 2018
Sayfa : 275-292


Özet

Çalışmanın amacı, son yıllarda rekabet üstünlüğünün en önemli kaynaklarından biri olarak görülen inovasyon ile kültür arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla kültür, inovasyon ve Hofstede kültür boyutları kavramları tanımlanmış ve aralarındaki ilişki ortaya çıkarılmıştır. Ülkelerin kültürel yapılarının inovasyon yetkinlikleri üzerine etkilerinin olup olmadığı, literatürde uzun süredir incelenmektedir. Ülkelerin kültür boyutları üzerine en önemli literatür çalışması Hofstede tarafından yapılmıştır. Bu çalışma sonucuna göre ulusal kültür, inovasyonu etkilemektedir ve bir işletme, yeni bir ülkede faaliyette bulunacaksa, o ülkenin kültürünü analiz etmesi ve başka bir kültürde başarılı olmak için gerekli yapısal değişiklikleri gerçekleştirmesi çok önemlidir. Bu amaçla kültür, inovasyon kavramları tanımlanmış ve aralarındaki ilişki ortaya çıkarılmıştır. Araştırma sonuçları kültürün ve Hofstede kültür alt boyutlarının yeniliği üzerinde önemli ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir.Anahtar Kelimeler
Hofstede kültür boyutu, İnovasyon, İnovasyon kültürü, Kültür, Kültür alt boyutu

Abstract

The aim of the study investigates the relationship between innovation and culture, which is seen as one of the most important sources of competitive advantage in recent years. For this target, culture, innovation and Hofstede culture dimensionse, concepts are defined and the relationships between them are revealed. Whether the cultural structure of countries have an impact on the level of innovative competencies has been analyzed in literature. The most important literature study on the cultural dimensions of the countries was made by Hofstede. As a result of this work, national culture influences innovation, and if an enterprise is in a new country it is very important that it analyze the culture and make structural changes to succeed in another culture. The results of the research showed that cultural and Hofstede cultural subdimensions had significant influence on innovation.. In the end of the study, the data were interpreted and possible benefits for the literature and practitioners were discussed.Keywords
Hofstede culture dimension, Innovation, Innovation culture, Culture, Culture dimension

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri