Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırMEKANSIZ ZAMANLAR ZAMANSIZ MEKANLAR ARASINDAKİ PLAZA ÇALIŞANI BEYAZ YAKA'LAR
(PLAZA TIMES EMPLYOEES WHOTE COLLAR BETWEEN TIMELESS TIMES TIMELESS LOCATIONS )

Yazar : Şebnem GÜRSOY ULUSOY    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 1 - Bahar 2018
Sayfa : 241-261


Özet

Teknoloji zaman için de mekan ve zaman da değişim yaratmaktadır. Çalışma hayatıda zaman ve mekandan etkilenmektedir. Türkiye’de özellikle büyük şehirlerde son dönemde yerleşen plaza çalışma hayatı kavramı ortaya çıkmaktadır. Plaza kavramı modernleşme ile ortaya çıkmış bir kavramdır. Plazalar kentlerin büyük bir parçasını oluşturduğundan dolayı plaza kavramığı incelenirken kent ve kentsel değişim dönüşüm kavramları da önem kazanmaktadır. Plaza’da çalışan kişiler teknoloji ile şekillenmiş modern bir mekanda zamanın teknoloji sayesinde hızla aktığı bir ortamda çalışmaktadır. Teknoloji de yaşanan değişimlerle birlikte David Harvey’in kavramı “Zaman ve mekan” sıkışması bu süreçler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda zaman mekan sıkışması kavramının iş hayatına da etkileri bulunmaktadır.. Modernleşen insanın yalnızlaşmasının ve yabancılaşmasının bu süreçte ortaya çıktığı görülmektedir. Çalışma kapsamında plazada çalışan beyaz yaka olarak tabir edilen kişiler araştırılmıştır. Modernleşme ile birlikte değişime uğrayan çalışma hayatı bu bağlamda irdelenmiştir.. Teknolojik değişimler zamansal anlamda insanlara kolaylıklar sağlarken, bulundukları mekanda zamandan kopuk bir şekilde yaşayan kişilerde güvensizlik, mutsuzluk, strese neden olabilmektedir. Önce insanlar kentleri değiştirmiştir daha sonra kentler insanları değiştirmiştir. Bu yeni kentlerde çalışan beyaz yakalar için kullanılan yeni kavram ise Prekarya’2dır.Anahtar Kelimeler
Beyaz yaka, plaza binaları, kent ve plaza kültürü, modernleGmenin kentlere etkisi, zaman mekan sıkıGması, prekarya

Abstract

Technology also creates time and space for change. Work is affected by time and space in life. In Turkey, especially in recent years settled in large cities are emerging concept of the plaza work life. The concept of Plaza is a concept that emerged with modernization. Since plazas constitute a big part of the cities, the concepts of urban and urban change and conversion are gaining importance as plaza concept is examined. The people working at the Plaza are working in an active environment thanks to the technology of time and the modern space shaped by technology. Technology, as well as changes in the lives of David Harvey's concept of "time and space" as a result of the process is a result of this process. In this sense, the concept of time space contraction has also effects on business life. It is seen that the isolation and modernization of the modernizing person has emerged in this process. In the scope of the study, people who are called as white collar working in the plaza were researched. Technological changes provide people with convenience in the temporal sense, and they can cause distrust, unhappiness, and strangeness in those who live in a disconnected place. First people changed cities, then cities changed people. The new concept for white collar working in these new cities is the Prekarya.Keywords
White collar, communication language, plaza buildings, culture of city and plaza, effect of modernization on cities, time squeeze, prekarya.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri