Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırÖĞRETMEN ADAYLARININ MEDYA VE TELEVİZYON OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ
(MEDIA AND TELEVISION LITERACY LEVELS OF TEACHER CANDIDATES )

Yazar : Nadir ÇELİKÖZ  Mine ÇELİKÖZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 1 - Bahar 2018
Sayfa : 262-274


Özet

Bu araştırmanın amacı; bilgi toplumunun bireylerini yetiştirme görevini üstlenecek olan öğretmen adaylarının, medya ve televizyon okuryazarlık düzeylerini belirlemek ve bazı değişkenler açısından medya ve televizyon okuryazarlık düzeylerinin farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya koymaktır. Araştırma ilişkisel tarama modeli çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma evrenini Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinin lisans ve pedagojik formasyon programlarında kayıtlı öğretmen adayları, örneklemini ise 220’si lisans ve 452’si pedagojik formasyon öğrencisi olmak üzere toplam 672 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; farkındalık ve bağımlılık olmak üzere iki alt boyuttan oluşan “Medya ve Televizyon Okuryazarlık Düzeyleri” ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre, öğretmen adaylarının medya ve televizyon farkındalık düzeyleri yüksek, bağımlılık düzeyleri düşük ve genel olarak medya televizyon okuryazarlık düzeyleri ise oldukça yüksektir. Ayrıca öğretmen adaylarının medya ve televizyon okuryazarlık düzeyi, devam ettikleri programların türü, cinsiyetleri, başarı algıları, üniversiteye giriş puan türü, yaşadıkları ve kaldıkları (barındıkları) yer açısından farklılaşmaktadır.Anahtar Kelimeler
Medya ve Televizyon Okuryazarlığı, Medya ve Televizyon Bağımlılığı. Öğretmen Adayı

Abstract

The purpose of this research is to determine teacher candidates’ media and television literacy levels and reveal whether these levels differ or not in terms of some variables. The research was conducted within the framework of the relational survey model. Teacher candidates studying at Yildiz Technical University in the undergraduate and pedagogical formation programs of Faculty of Education formed the population of the research. Besides, the sample of the research is formed with 220 undergraduate and 452 pedagogical formation students. As a means of data collection tool; "Media and Television Literacy Levels" scale consisting of two sub-dimensions named as awareness and addiction, were used. According to the results obtained in the research, the teacher candidates have high levels of media and television awareness, low levels of dependence, and generally high media and television literacy levels. In addition, the level of media and television literacy of the teacher candidates differ in terms of type, gender, perception of achievement, types of entrance to university and accommodation.Keywords
Media and Television Literacy, Media and Television Addiction, Teacher Candidate

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri