Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırSANATSAL CAMLARDA KEMİK TOZU KULLANIMI
(USAGE OF BONE PARTICULES IN ARTISTIC GLASSES )

Yazar : Emir ÖZKAYA  Selvin YEŞİLAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 1 - Bahar 2018
Sayfa : 194-203


Özet

Cam sanatında dekor teknikleri düşünüldüğünde, özellikle saydam camın, sade cam biçimi olarak yeterli etkisi yoksa ve farklı bir etki elde etmek isteniyorsa yeni bir yöntemle yüzeysel yönden zenginleştirilebilir. Her cam üreticisi kendi işine uygun özellikteki camı elde etmek için çeşitli malzemeler kullanır. Yardımcı katkı malzemesi de gerekliliklere göre değişiklik gösterir. Cam dekor yöntemlerindeki çağdaş gelişmeler, yeni ve farklı malzemelerin kullanımıyla sağlanmaktadır. Geçmişte cam sanatçıları cam tekniğinde daha uygun üretim yolları aramıştır ve öncelikle en kolay ve yakın ürünleri tercih etmişlerdir. Günümüzde farklı tasarımlara ve yüzey etkilerine sahip camların üretilebilmesi için uçucu küller, metal çubuklar, metal tuzları ve organik malzemeler gibi yeni bileşenlerin cam dekorasyonunda kullanımıyla ilgili çalışmalar son zamanlarda ivme kazanmıştır. Bu çalışmada cam dekorasyonunda yeni bir yöntem olarak, özgün dekor etkisine sahip cam ürünler elde etmek için üfleme sıcak camlarda kemik tozları kullanılmıştır. İlk olarak XRF (X-ışınları Floresansı) analizi ile kemik tozlarının kimyasal bileşimleri belirlenmiştir. Daha sonra tozlara TG/DTA (Termogravimetrik Diferansiyel Termal Analiz) analizi yapılarak tozların ısıl davranışları saptanmıştır. Farklı boyutlardaki kemik partikülleri ile sıcak üfleme camlarda partiküller cam yüzeyine sarılarak ve cam objenin içine hapsedilerek uygulamalar yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre sıcak camda inovatif ve özgün dekor etkileri elde edilmiştirAnahtar Kelimeler
Cam, cam sanatı, sıcak cam üfleme, dekorlama teknikleri, organik malzeme

Abstract

Considering the decorative techniques in glass art, especially if transparent glass is not sufficiently effective as a simple glass form, and if it is desired to achieve a different effect, it can be enriched from the surface in a new way. Every glass manufacturer uses a variety of materials to obtain the appropriate glass for his artwork. The additive material also varies according to requirements. Contemporary developments in glass décor methods are achieved through the use of new and different materials. In the past, glass artists searched for more appropriate ways of production in the glass technique and preferred the easiest and nearest products first. Recently, studies on the use of new components such as fly ashes, metal rods, metal salts and organic materials in glass decoration have gained momentum in recent years to produce glasses with different designs and surface effects. In this study, as a new method of glass decoration, bone powders were used in hot glass blowing to obtain glass products with original decor effect. First, the chemical composition of bone powders was determined by XRF (X-ray fluorescence) analysis. Then, TG/DTA analysis was performed and the thermal behavior of the powders was determined. Bone particles with different sizes were gathered around the glass surface on hot blown glasses. According to the results innovative and original decor effects were obtained in hot glasses.Keywords
Glass, glass art, hot glass blowing, decorative techniques, organic materials

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri