Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE LİDERLİK TARZI ARAYIŞINDA, YENİ ARGÜMANLAR: MANİSA VESTEL FABRİKASINDA BİR ÇALIŞMA
(NEW ARGUMENTS IN ORGANIZATIONAL CULTURE AND LEADERSHIP STYLE: A STUDY AT THE VESTEL FACTORY IN MANISA )

Yazar : Yasin BARUT  Meltem ONAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 1 - Bahar 2018
Sayfa : 181-193


Özet

Klasik olarak örgüt kültürü kavramı; bir örgütte insanların davranışlarını şekillendiren normlar, davranışlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemidir. Çalışanlar örgütsel ortamda kendilerine özgü bu sisteme dayanarak bir kültür oluştururlar, geliştirirler, değiştirirler ve örgütün yeni çalışanlarına aktarırlar. Örgüt kültürü çoğunlukla, vizyon, felsefe ve işletme stratejileri gibi değerleri ve belli fikirleri ortaya koyan ve uygulayan bir lider veya önder ile başlar. Bu fikir ve değerler başarıya yol açtığında kurumsallaşır ve liderin vizyon ve stratejileri yansıtan örgüt kültürünün ortaya çıkmasına imkan verir. Bu nedenle liderin gösterdiği performans, liderlik şekli, örgüt kültürünün, stratejik amaçlar doğrultusunda şekillenmesinde en önemli gösterge olacaktır. Yapılan araştırmanın amacı; liderlik tarzı ile örgüt kültürü arasındaki ilişkinin güçlü olması durumunda, ne gibi değişimlerin örgüt içinde yaşandığını gözlemleyebilmektir. Bu amaçla, Manisa Vestel Fabrikası’nda 900 çalışana anket uygulanmıştır. Ayrıca 10 beyaz yakalı ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yapılan istatistiksel analiz sonuçlarına göre; özellikle liderlik tarzının örgüt kültürünü daha çok etkilediği ortaya çıkmıştır.Anahtar Kelimeler
Örgüt Kültürü, Liderlik Tarzı, lider

Abstract

Classical concept of organizational culture is; norms, behaviors, values, beliefs and habits that shape the behavior of people in an organization. Based on this unique system in the organizational environment, employees form a culture, develop, change and transfer it to new employees. Organizational culture often begins with a leader or a pioneer who sets and applies values and certain ideas, such as vision, philosophy and business strategies. These ideas and values are institutionalized when they lead to success and allow the emergence of an organization's culture that reflects the vision and strategies of the leader. For this reason, the leader's performance and leadership style will be the most important indicator when organizational culture is shaped for strategic purposes. The purpose of the research is; When the relationship between leadership style and organizational culture is strong, what changes can be observed in the organization. For this purpose, 671 employee surveys were conducted at the Manisa Vestel Factory. Face-to-face interviews with 10 custodians were also conducted. According to the statistical analysis results; It has become clear that leadership style influences organizational culture more.Keywords
Organizational Culture, Leadership Style, Leadership

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri