Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırYEREL YÖNETİMLERDE ALTYAPI SİSTEMLERİNİN SAYISALLAŞTIRILMASI VE SU KAYIPLARININ ÖNLENMESİ
(DIGITIZATION OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS IN LOCAL ADMINISTRATION AND PREVENTION OF WATER LOSSES )

Yazar : Orhan Veli ALICI  Kamil ÖZASLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 1 - Bahar 2018
Sayfa : 204-218


Özet

Yaşamın en asli unsuru olan su kaynakları her geçen gün tükenirken, tabiatta diğer canlılara kıyasla çok daha fazla tüketen insan ırkının nüfusu giderek artmaktadır. Geçtiğimiz yüz yıl içerisinde dünya nüfusu bu anlamda yedi kat artarken içme ve kullanma suyu kaynakları ise önemli oranda azalmıştır. Bu anlamda, küresel bir su krizinin varlığından bahsetmek mümkündür. Ancak hâlihazırdaki tablo her geçen gün bu krizin derinleşeceğini göstermektedir. Türkiye’de ise, su kalitesiyle birlikte su debisinin önemli düzeyde düştüğü ve ilerleyen zamanlarda Türkiye’nin de su fakiri ülkeler arasına girebileceği öngörülmektedir. Buradan hareketle, son yıllarda Orman ve Su İşleri Bakanlığınca bir takım önlemler alınmaya başlanmış; özellikle içme ve kullanma maksadıyla tüketilen suyun sayısallaştırılmasında ve dağıtılmasında önemli kriterler getirilmiş, sayısallaştırma faaliyetlerinin tamamlanarak su kayıplarının öngörülen zaman aralıkları sonrasında belirli bir seviyeye indirgenmesi amaçlanmıştır. Bu makalede de yerel yönetimlerde altyapı tesislerinin sayısallaştırılmasının ve su kayıplarının azaltılmasının önemine değinilecek, bu iki önemli husus çerçevesinde hâlihazırdaki durum esas alınarak genel bir değerlendirme yapılacaktır.Anahtar Kelimeler
Su Kayıpları, İçme ve Kullanma Suyu, Su Dağıtım Sistemleri, Sayısallaştırma, Coğrafi Bilgi Sistemleri

Abstract

While the water resources, which are the most essential element of life, are consumed day by day, the population of the human race which consumes much more than the other living things in nature is gradually increasing. In the past hundred years, the world population has increased sevenfold in this sense, while drinking and using water resources have declined significantly. In this sense, it is possible to talk about the existence of a global water crisis. However, this situation shows that this crisis will deepen day by day. In Turkey it is known to decrease dramatically the quality of the water with water flow. Turkey is also envisaged in later times can be counted among the water-poor countries. A number of measures have been taken by the Ministry of Forestry and Water Affairs in recent years. In particular, important criteria have been introduced for the digitization and distribution of the water consumed, especially for drinking and using, and it is aimed to complete the digitization activities and reduce the water losses to a certain level after the prescribed time intervals. In this article, it will be mentioned that the importance of digitization of infrastructure facilities and reduction of water losses in local governments. A general assessment will be made based on the current situation on the basis of these two important points.Keywords
Water Losses, Drinking and Using Water, Water Distribution Systems, Digitization, Geographical Information Systems

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri