Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırMESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ETİK DEĞERLERE YATKINLIK DÜZEYLERİ (KOCAELİ MYO ÖRNEĞİ)
(INCLINATION OF ETHICAL VALUES OF VOCATIONAL STUDENTS (KOCAELİ VOCATİONAL SCHOOL EXAMPLE) )

Yazar : Burcu ÜZÜM  Serpil ÖZKURT SİVRİKAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 1 - Bahar 2018
Sayfa : 230-240


Özet

Bu çalışmanın amacı meslek yüksekokulu öğrencilerinin etik değerlere yatkınlık gösterip göstermediğinin tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda hipotezler oluşturulmuş; etik değerlere yatkınlık ölçeği kullanılmıştır. Kullanılan ölçek Kaya (2015: 968) tarafından uzman görüşü alınarak geliştirilmiş olup, 16 maddeden oluşmaktadır. Yapılan güvenirlik analiz sonucunda, ölçeğin güvenirliği 0,890 olarak bulunmuştur. Araştırma, Kocaeli Meslek Yüksekokulu öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Örneklem 464 öğrenciden oluşmaktadır. Yapılan analizlerde SPSS21 programı kullanılmıştır. Cinsiyet, ailenin gelir durumu, ebeveynlerinin eğitim düzeyleri ve ikamet durumu gibi demografik değişkenler ile etik değerlere yatkınlık düzeyleri analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda annenin eğitim düzeyi ile etik değerlere yatkınlık düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Etik, Etik Değerler, Demografik Değişkenler

Abstract

The aim of this study is to determine whether vocational school students are predisposed to ethical values. For this purpose hypotheses have been formed; the propensity scale was used for ethical values. The scale used is developed by Kaya (2015: 968) with expert opinion and consists of 16 items. As a result of the reliability analysis, the reliability of the scale was found to be 0.890. The research was conducted on Kocaeli Vocational School students. The sample consists of 464 students. SPSS21 program was used in the analyzes. Demographic variables such as gender, income level of the parents, education levels of their parents and residence status, and the inclination to ethical values were analyzed. As a result of the analyzes made, there was a statistically significant relationship between education level of mother and ethic values and level of susceptibility.Keywords
Ethic, Ethical Values, Demographic Variables

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri