Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır1929 DÜNYA EKONOMİK BUNALIMININ TÜRKİYE’DE UYGULANAN SOSYAL BİLGİLER İÇERİKLİ PROGRAMLARA YANSIMASI
(REFLECTION OF THE GREAT DEPRESSION OF 1929 ON SOCIAL STUDIES THEMATIC PROGRAMS APPLIED IN TURKEY )

Yazar : Yusuf KESKİN    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 1 - Bahar 2018
Sayfa : 155-162


Özet

Sosyal bilgiler, ilköğretim okullarında okutulan sosyal bilimlere ait farklı disiplinlerin bir araya getirildiği disiplinler arası bir derstir. Bu ders kapsamında öğrencilerden, ekonomik kararlarıyla yüzleşmeleri, bilinçli tüketiciler olmaları ve ekonomi konularında doğru kararlar vermeleri beklenmektedir. Bu nedenle sosyal bilgiler dersi kapsamında ekonomi bilimine ait konulara yer verilmelidir. Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze uygulanan sosyal bilgiler içerikli derslere ait programlarda ekonomi konularına az veya çok yer verildiği bilinmektedir. Cumhuriyet tarihinin ilk programı olan 1924 tarihli İlk Mekteplerin Müfredat Programı’nda ağırlıklı olarak coğrafya derslerinde ekonomiye vurgu yapılmıştır. Uzun yıllar devam eden savaşlar nedeniyle, yeni devlet her açıdan olduğu gibi ekonomik açıdan da çok zor durumda idi. Bu durumu dönemin şartlarına göre düşünmek gerekmektedir. Zira yaşanan ekonomik, politik, sosyal ve ekonomik gelişmeler doğrudan uygulanan öğretim programlarını etkilemektedir. 1929 Dünya ekonomik bunalımı tüm devletleri etkilediği gibi, Türkiye’yi de derinden etkilemiş ve etkileri 1930’lu yılların sonuna kadar devam etmiştir. Bu çalışmanın amacı 1929 tarihli Dünya ekonomik bunalımının Türkiye’de uygulanan sosyal bilgiler içerikli derslere (tarih, coğrafya ve yurt/yurttaşlık bilgisi) yansımasını tespit etmektir. Araştırmada temel veri kaynağı, 1929 yılında sonra yayınlanan 1936 ve 1948 tarihli ilkokul programlarıdır. Bu nedenle çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Araştırmada ismi geçen programlara ek olarak Türk eğitim tarihi ve ekonomi üzerine yazılan eleştiri veya açıklayıcı nitelikteki çalışmalarda ikincil veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Araştırma sonunda 1929 ekonomik bunalımının sosyal bilgiler içerikli dersleri (ağırlıklı olarak coğrafya) etkilediği tespit edilmiştir. Bu etki 1936 programıyla başlamış ve 1948 programında da devam etmiştir.Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Ekonomi, 1929 Dünya Ekonomik Bunalımı

Abstract

Social studies is an interdisciplinary course to be taught in elementary school which brings together different disciplines of social sciences. Within the scope of this course, students are expected to confront with their economic decisions, become conscious consumers and make the right decision on economic issues. For this reason, topics of economics should be included within the scope of social studies course. It is known that economic issues have taken place more or less in the programs of social studies thematic courses applied from the establishment of the Republic to the present day. In the first program in the history of the Republic, ‘The First School Curriculum’ dated 1924, economics was mainly underlined in the geography course. Due to the wars lasting for many years, the newly established state was in such a difficult situation economically as in every aspect. This situation should be considered within the conditions of the period, yet the economic, political and social developments have directly affected the applied curriculum. As the World Great Depression of 1929 affected states worldwide, it also affected Turkey deeply, and these effects continued until the end of the 1930s. The objective of this study is to determine the reflection of the World Great Depression of 1929 on social studies courses applied in Turkey (history, geography and civics/citizenship). Main data sources of the research are elementary school curriculums dated 1936 and 1948 that were published after the year 1929. For this reason, the document review of qualitative research methods has been used in this study. In addition to the programs mentioned in this study, critical and descriptive studies on Turkish history of education and economics have been used as a secondary data source. At the end of the study, it has been determined that economic depression of 1929 had affected social studies courses (mainly geography). While this effect was beginning in the curriculum of 1936, it also continued in the curriculum of 1948.Keywords
Social Studies, Economy, the World Great Depression of 1929

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri