Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırAKADEMİSYENLERİN TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ : SİSTEMATİK BİR DERLEME
(ACADEMICIANS’ BURNOUT: A SYSTEMATIC REVIEW )

Yazar : Zihniye OKRAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 1 - Bahar 2018
Sayfa : 163-180


Özet

Tükenmişlik duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarısızlık hissi ile birlikte seyreden ve bireylerle yüz yüze çalışmayı gerektiren meslek gruplarında sık rastlanan bir sendromdur. Her ne kadar da tükenmişlik sendromunun sağlık çalışanları, öğretmenler ve benzeri meslek grupları için çalışılmış ve tükenmişliği artıran etkenlerin neler olduğu araştırılsa da akademisyenlerin tükenmişliği ile ilgili genellenebilir sonuçlara ulaşmak için yeterli çalışmalar yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı akademisyenlerle yapılan çalışmaların sistematik bir derlemesini yapmaktır. Çalışmanın sonucunda akademik ünvan, çalışma yılı, cinsiyet, haftalık ders saati gibi değişkenlerin akademisyenlerin tükenmişliğinde en önemli etkenler olduğu tesbit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Tükenmişlik, akademisyen,üniversite, Maslach Tükenmişlik Ölçeği, sistematik derleme

Abstract

Burnout characterized by emotional exhaustion, depersonalization and diminished personal accomplishement of occupational groups which was especially working with individuals in a face to face manner. Burnout studied mostly in helping proffesions and teachers also predictive factors of bıurnout investigated. But the literature and studies about academicians burnout is not well studied and there are no data for generability. The aim of this study make a systematic review about academicians burnout. As a result variables such as academic title, duration of working as years, gender and weekly work loadare the main predictors of academicians burnout.Keywords
Burnout, academician, university, Maslach Burout Inventory, systematic review

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri