Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırDİJİTAL İNOVASYON STRATEJİSİ YÖNETİMİ
(DIGITAL INNOVATION STRATEGY MANAGEMENT )

Yazar : Ertuğrul KARAÇUHA  Güven PADO  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 1 - Bahar 2018
Sayfa : 118-130


Özet

Son yıllarda işletmeler dijital teknolojiyi çok yoğun olarak kullanmaya başladılar. Dijital teknoloji işletmelerin kendileri için ön gördükleri hedeflerine ulaşması yönünde gittikçe önem kazanmaktadır. İşletmeler dijital teknolojiden karar süreçlerinde, üretim süreçlerinde, farklı ürün tasarımlarında, yüksek kaliteli servisler sunmada ve zaman, maliyet risklerine karşı yararlanmaktadırlar. Bu durumun etkisi ile dijital teknoloji tüm endüstrilerde yeni radikal yapılanmalara neden olmuştur. Dijital teknolojinin yönetilmesi daha önceki teknolojilere göre daha zor olmaya başladı. Dijital teknoloji ile firmadaki tüm süreçler üzerinde köklü değişim ve dönüşüme olmaktadır. Özellikle, inovasyon yönetimi sürecindeki yeni bakış açıları ve sorunların çözüm yöntemleri üzerine çok geniş bir kullanım fırsatı sunmaktadır Bu yeni bakış açıları ise özellikle, işletmelerin inovasyon süreci, ürün ve hizmet portföyü ve kaynak çevreleri üzerinde değişimlere neden olmaktadır. Bu makalede, işletmelerin dijital inovasyon stratejisini desteklemek için bir yönetim çerçevesi sunulmaktadır. Dijital inovasyon stratejisinde devam eden gelişmeleri desteklemek üzere hazırlanan çerçeve, üç temel alanı kapsar: İşletmenin örgütsel yapıları, ürün geliştirme mantığı, dijital çevre analizi. Son olarak da, akademik ve iş dünyası için öneriler önermektedir.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Dijital yenilik stratejisi, dijital ürün geliştirme mantığı değer önerisi, kullanıcı deneyimi, dijital çevre analizi

Abstract

In recent years, companies have begun to use digital technology extensively. Digital technology is increasingly important as companies seek to achieve their business goals. The Companies are benefiting from digital technology in decision-making processes, in production processes, in different product development, offering high-quality services and against time, cost risks. With the impact of this positive situation digital technology has caused radical new structuring in all industries. The management of digital technology has become more difficult than in previous technologies. With digital technology, there is radical change and transformation on all processes in the company. In particular, new aspects of the innovation management process and offers a wide range of opportunities for solution management of problems. With these new perspectives changed companpies about their innovation process, product and service portfolio, and their all source environment. In this article, we present a managerial framework for digital innovation strategy that supports companies. The framework, geared at supporting ongoing improvements in digital innovation strategy, covers three basic key areas: organizational structure of company, product development logic, digital environment analysis. Finally, ıt concludes suggestions for academic and Business environment.Keywords
Keywords: Digital innovation strategy, digital product development logic value proposition, user experience, digital environment analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri