Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırLİZBON ANTLAŞMASI’NIN AB’NİN KURUMSAL YAPISINA ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF THE LISBON CITATIONS ON THE CORPORATE STRUCTURE OF THE EU )

Yazar : Demokaan DEMİREL    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 1 - Bahar 2018
Sayfa : 91-103


Özet

Lizbon Antlaşması 1 Aralık 2009’da yürürlüğe girmiştir ve Avrupa Birliği Antlaşması ile Avrupa Topluluğu Antlaşması’nda önemli değişiklikler getirmiştir. Antlaşma; AB’nin kurumsal yapısını ve kurumlar arası ilişkileri büyük ölçüde etkilemiştir. Birliğe hukuken uluslararası alanda tüzel kişilik kazandırmıştır. Avrupa Parlamentosu’nun yetkilerini arttırmıştır. Yasama sürecinde Bakanlar Konseyi’nin yanı sıra Parlamentoya da söz hakkı vermiştir. Ulusal parlamentoların Birlik genelinde siyasal entegrasyona katkıda bulunmaları sağlanmıştır. Bakanlar Konseyi’nin oylama prosedürlerinde değişikliğe gidilmiştir. Avrupa Birliği Konseyi’nin kurumsallaşması temin edilmiştir. Avrupa Birliği Komisyonu’nun adalet ve içişlerinde işbirliği alanında yetkileri artırılmıştır. Komisyon üyelerinin sayısı ise azaltılmıştır. Avrupa Dışı İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği ile Birliğin koordineli ve tutarlı biçimde dış politikalarını şekillendirmesi amaçlanmıştır. Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın adalet ve içişlerinde işbirliği yargı yetkisi önemli ölçüde arttırılmıştır. Bu çalışma Lizbon Antlaşması ile gerçekleştirilen değişikliklerin AB’deki belli başlı kurumlar üzerindeki etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, Lizbon Antlaşması’nın kurumsal açıdan getirdiği yenilikler ele alınmıştır. Bu kurumsal değişikliklerin saptanabilmesi için Lizbon Antlaşması’nın metninden ve bu alanda yapılmış akademik araştırmaların değerlendirmelerinden de genel anlamda yararlanılmıştır. Çalışmada yer alan AB kurumları büyük ölçekli değişikliklere maruz kaldıkları için incelenmeye değer bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Lizbon Antlaşması, Avrupa Parlamentosu, AB Bakanlar Konseyi, AB Komisyonu, AB Adalet Divanı

Abstract

The Lisbon Treaty entered into force on 1 December 2009 and it has made important changes in the European Union Treaty and the European Union Treaty and the European Community Treaty. The Lisbon Treaty has greatly influenced the institutional structure and inter-institutional relations in the EU. It has legally brought legal personality to the European Union in the international arena. It has increased the powers of the European Parliament. It also gave a voice to the European Parliament in the legislative process, as well as the Council of Ministers of the EU. It has made it possible for the national parliaments to contribute to political integration throughout the EU. It has changed in the voting procedures of the Council of Ministers. It has ensured the institutionalization of the Council of the EU. It has increased the powers in the field of cooperation in the justice and home affairs of the Council of the EU. It has reduced the number of the members of the European Commission. The high representative of the European External Relations and Security Policy aims to shape the EU’s foreign policies in a coordinated and coherent manner. It has been increased significantly the European Court of Justice’s judicial power in the field of justice and home affairs by the Lisbon Treaty. This study aims to assess the impacts of the Lisbon Treaty on major institutions in the EU. In the study, the basic changes brought about from the institutional perspective of the Lisbon Treaty are discussed. In order to be able to identify these institutional changes, the text of the Treaty of Lisbon and the evaluations of the academic researchers made in this area are utilized in general terms. The EU institutions involved in the study are worth examining as they are subject to large-scale changes.Keywords
The Lisbon Treaty, The European Parliament, The Council of Ministers, The European Commission, The European Court of Justice

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri