Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırEMPIRICAL EXAMINATION OF THE TURKISH TRADE DEFICIT
(EMPIRICAL EXAMINATION OF THE TURKISH TRADE DEFICIT )

Yazar : Hasan ALPAGU  Murat İŞIKER  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 1 - Bahar 2018
Sayfa : 55-78


Özet

Bu çalışmamızda, reel döviz kurunun kısa ve uzun vadede ticaret dengesi üzerindeki etkisi, Türkiye için 1992'den 2011'e üçer aylık veri seti kullanılarak incelenmiştir. Ayrıca, petrol fiyatları, reel dış ve iç gelir gibi Türkiye'nin ticaret dengesi belirleyicileri, bu değişkenlerin ticaret açığına neden olup olmadığını gözlemlemek için model içine dahil edilmiştir. Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM), Johansen eş-bütünleşme analizi, Granger nedensellik testi ve genelleştirilmiş impuls cevap analizi ile uygulanmıştır. VECM bulguları, J eğrisinden ziyade S eğrisi desenini üreten, reel döviz kuru ile ticaret dengesi arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığını önermektedir. Wald testi altında reel döviz kuru ile ticaret dengesi arasında kısa vadeli ilişkinin varlığını buluyoruz ancak sonuçlar Granger nedensellik analizi kapsamıyor.Anahtar Kelimeler
Ticaret açığı, VECM, Johansen eş entegrasyon analizi, J eğrisi, döviz kuru

Abstract

In this study, we examine real exchange rate effect on trade balance both in the short run and long run by using quarterly data set from 1992 to 2011 for Turkey. Also other determinants of trade balance of Turkey such as oil prices, real foreign and domestic income are taken into the model in order to observe whether these variables cause trade deficit or not. Vector Error Correction Model (VECM) is applied with Johansen cointegration analysis, Granger causality test and generalized impulse response analysis. VECM findings suggest existence of long run relationship between real exchange rate and trade balance which generates S curve pattern rather than J curve. We find also existence of short run relationship between real exchange rate and trade balance under Wald test but not under Granger causality analysis.Keywords
Trade deficit, VECM, Johansen co-integration analysis, J Curve, exchange rate

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri