Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırXVII. YÜZYIL ÜÇ BESTEKÂRININ ALTI ÂYİN-İ ŞERÎFİNİN MÜZİKÂL ANALİZİ
(MUSICAL ANALYSIS OF SIX ÂYÎN-İ ŞERÎF OF THE THREE COMPOSERS OF XVII. CENTURY )

Yazar : Sinem ÖZDEMİR  Şirin KARADENİZ GÜNEY, Neşe Yeşim ALTINEL ÇOBAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 1 - Bahar 2018
Sayfa : 79-90


Özet

Osmanlı Devleti’nin devlet ve toplum düzeninde karşılaştığı tüm olumsuzluklara rağmen; XVII. yüzyıl mûsikî tarihi bakımından en önemli ve zevkli devirlerden birini teşkil eder. Gerek mûsikî eserleri örneklerinin form, makam, usûl, bestekâr, güfte yazarı ve çalgı bilgileriyle nota yazısına geçirilmesi ve günümüze ulaşmasına imkan vermesi özelliğiyle kaleme alınması, gerek enderûn, mehterhâne, nevbethâne mevlevîhâne gibi dinî ve dindışı mûsikînin eğitimi ve meşkinin gerçekleştirildiği mekanlardaki çeşitlilik ve paralelinde zengin form, makam, melodi yelpazesi ve gerekse Hâfız Post, Kutb-i nâyi Osman Dede, Buhûrîzâde Mustafa Itrî, Köçek Derviş Mustafa Dede gibi Türk mûsikîsinin büyük bestekârlarının varlığı ve onların eşsiz sanatlı ve dinî dindışı mûsikî eser örnekleri XVII. yüzyılı mûsikî kültürü ve tarihi açısından paha biçilemez kılmıştır. Bu yüzyılda özellikle dinî mûsikî formlarından ilahi, tevşîh, temcîd, na’t, mi’râciyye, salâ ve âyin-i şerîf gibi türlerden dinî mûsikînin temel taşları olan çok değerli eserler bestelenmiştir. Bu çalışmada, bestekârı bilinen ilk mevlevi âyîni olma özelliği taşıyan Derviş Kûçek Mustafa Dede’nin Bayati makamındaki âyin-i şerîfi, Nâyi Osman Dede’nin Uşşak, Rast, Çargâh ve Hicaz makamlarındaki âyin-i şerîfleri ve Buhûrîzâde Mustafa Itrî’nin Segâh makamındaki âyin-i şerîfi müzikal analiz yöntemleri ile analiz edilecek ve elde edilen veriler neticesinde bu döneme âyin besteciliği ve makamsal açıdan ışık tutmaya çalışılacaktır.Anahtar Kelimeler
17.yüzyıl, Mevlevî, Âyin-i Şerîf, Analiz

Abstract

XVII. century constitutes one of the most important and delightful periods in terms of classical music history despite all the hitches faced by the Ottoman State in the state and society. The writing of the samples of musical works in the musical notes together with their information on their form, makam, usûl, composer, lyricist and musical instruments, allowing them to come until today, and the diversity of places such as enderun, mehterhane, nevbethane mevlevihane, where religious and nonreligious musical education and exercise were performed, and in parallel to this the rich range of form, makam and melody as well as the existence of great composers of the Turkish classical music such as Hafiz Post, Kutb-i nayi Osman Dede, Buhûrîzâde Mustafa Itrî, Kûçek Derviş Mustafa Dede and unique examples of their artistic, religious and nonreligious musical works made the XVII. century invaluable in terms of musical culture and history. In that century, invaluable works were set to music, which consist the fundemantals of religious music, particularly from religious musical forms such as divine music, tevşih, temcid, naat, miraciyye, sala and âyîn-i şerîf . In this study, âyîn-i şerîf of Kûçek Derviş Mustafa Dede in Bayati makam, which is the first mevlevi ritual whose composer is known, âyîn-i şerîf s of Nayi Osman Dede in Uşşak, Rast, Çargâh and Hicâz makams as well as âyîn-i şerîf of Buhûrîzâde Mustafa Itrî in Segâh makam will be analyzed with musical analysis methods, and by virtue of the results to be obtained, it will be tried to shed light on this period in terms of ritual's composing and makam.Keywords
17th century, Mevlevi, Âyîn-i Şerîf (the ritual of Sufis), Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri