Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırBANKA HİSSELERİNİN ZAMANLA DEĞİŞEN TOPLAM RİSKİNİN SİSTEMATİK ve SİSTEMATİK OLMAYAN RİSK BİLEŞENLERİNE AYRILMASI: AR (p)-DCC-GARCH (p,q) MODELLİNE DAYALI BİR ANALİZ
(DIVIDING TIME-VARYING TOTAL RISK OF BANK STOCKS INTO SYSTEMATIC AND UNSYSTEMATIC RISK: EVIDENCE FROM AR(p)- DCC-GARCH (p,q) MODEL )

Yazar : Önder BÜBERKÖKÜ    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 1 - Bahar 2018
Sayfa : 35-54


Özet

Bu çalışmada çoklu Student t dağılımı varsayımı altında üç değişkenli AR(p)-DCC-GARCH (1,1) modeli kullanılarak iki büyük ölçekli mevduat bankasının zamanla değişen toplam riski sistematik ve sistematik olmayan risk bileşenlerine ayrılmıştır. İlgili risk türlerinin zamanla değişip değişmediği Bai ve Perron’un (1998, 2003) çoklu yapısal kırılmalı testi ile incelenmiştir. Ayrıca, incelenen dönem içerisinde yer alması nedeniyle, 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizleri ile 2007-2008 küresel finans krizinin ABD ve Avrupa merkezli dönemlerinin risk bileşenleri üzerindeki etkileri de incelenmiştir. Çalışma bulguları ilgili risk bileşenlerinin zamanla değiştiği ve toplam riskin önemli bir kısmının (%73-76) sistematik risk bileşeninden kaynaklandığını göstermektedir. Ayrıca, ilgili bankaların toplam, sistematik ve sistematik olmayan risk düzeyleri üzerinde en çok 2000 Kasım ve 2001 Şubat kriz döneminin etkili olduğu ardından ise 2007-2008 küresel finans krizinin ABD merkezli döneminin geldiği anlaşılmaktadır. 2007-2008 küresel finans krizinin Avrupa merkezli döneminin ise ilgili risk türleri üzerinde pek bir etkisi olmadığı ifade edilebilir.Anahtar Kelimeler
Toplam risk, sistematik risk, sistematik olmayan risk, DCC-GARCH modeli

Abstract

In this study, the time-varying total risk of two Turkish large-scale deposit banks is divided into time-varying systematic and unsystematic risk by using the AR(p)- DCC-GARCH(p,q) model under multivariate student t distribution assumption. The Bai and Perron (1998; 2003) structural break test is applied to determine whether the relevant types of risks are time-varying or not. Additionally, since the sample period covers the November 2000 and February 2001 financial crises in Turkey, as well as the 2007-2008 global financial crisis, the effects of these crises on the level of time-varying total, systematic, and unsystematic risks are also examined. The results show that the relevant types of risks are time-varying, and a significant portion of total risk (73-76%) is due to the systematic risk component. Additionally, the findings indicate that the November 2000 and February 2001 financial crises had the most significant impact on the level of relevant time-varying types of risks, followed by the US-centred 2007-2008 global financial crisis. The Europe-centred global financial crisis of 2007-2008, however, had no significant impact.Keywords
Total risk, systematic risk, unsystematic risk, DCC-GARCH model

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri