Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırTÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERDE YENİ DÖNEM HALK BİLİMİ ÇALIŞMALARI
(NEW ERA IN FOLKLORE STUDIES OF UNIVERSITIES IN TURKEY )

Yazar : İlke TEPEKÖYLÜ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 2 - Güz 2017
Sayfa : 313-319


Özet

Türkiye’deki üniversitelerde halk bilimi çalışmaları, Avrupa ve Amerika’daki üniversitelere bakıldığında oldukça geç bir dönemde başlamıştır. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi’nde 1938-1948 yılları arasında Pertev Naili Boratav’ın öncülüğünde çalışmalar yapılmış ve halk edebiyatının yanında halk bilimi konularına da yer verilmiştir. Boratav ve İlhan Başgöz gibi akademisyenler yurtdışındaki üniversitelerde Türk halk bilimine ilişkin araştırma ve incelemeler yapmışlar ve ülkeye döndüklerinde alana büyük katkı sağlamışlardır. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde 1993 yılında bağımsız bir Halk Bilimi bölümü kurulmuştur.1980’li yılların başından günümüze uzanan dönem, halk biliminin inceleme alanlarından birini oluşturan halk edebiyatının üniversite içinde kurumlaşması bakımından önemlidir. Üniversitelerde çeşitli kadrolara atanan genç araştırmacıların ve bu alanda lisansüstü çalışma yapanların sayısının artmasıyla birlikte, halk bilimi alanındaki eser sayısında da gözle görülür bir artış sağlanmıştır. Bu artıştaki en önemli etkenlerden biri; uluslararası üne sahip halkbilimci, etnolog ve antropologların eserlerinden yapılan çeviri çalışmalarıdır. Bu temel alan çevirilerinde 1989 yılından bu yana yayımlanan Milli Folklor dergisinin Umay Günay danışmanlığında yürüttüğü ‘çeviri projesi’nin önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu sayede Boratav’ın 1939 yılında Arnold Van Gennep’in “ Le Folklore” unu çevirmesiyle başlayan ve zaman zaman ara verilen çeviri çalışmaları aktif hale getirilmiştir. Sonraki süreçte Hacettepe, Gazi ve Cumhuriyet Üniversitelerinde bağımsız Türk Halk Bilimi bölümleri kurulmuş ve eğitim-öğretimin yanı sıra yerel, ulusal ve uluslararası projeler ve etkinlikler düzenlenmeye başlanmış ve yayımlanan eser sayısı çeşitlilik kazanmıştır. Bu çalışmada yeni dönem eğitim ve kültür politikalarında halk bilimi öğretiminin ve uygulanmalarının üniversitelerdeki yansımaları ele alınacaktır. Üniversite merkezli folklor çalışmalarının kültür aktarımındaki rolünün önemi ve gerekliliği vurgulanmaya çalışılacaktır.Anahtar Kelimeler
Halk bilimi, kültür, üniversiteler

Abstract

Folklore studies at universities in Turkey, began quite late in a period when we look at universities in Europe and America. Pertev Naili Boratav was the leadership of folklore studies at Ankara University Language and History-Geography Faculty between the years 1938-1948. Boratav and İlhan Başgöz have done research and studies related to Turkish folklore and have contributed greatly to the field when they return to the country. Faculty of Language, History and Folklore has established an independent department in 1993. Extending the period at the beginning of the 1980s to the present, the forms of folk literature, folklore one of the study area is important for an institution within the university. Young investigators assigned to various staff within the University with the increase in the number those who graduate studies in this field. Visible in the number of people work in the field of science has provided a boost. One of the most important factor in this increase; internationally renowned folklorist, translation studies are the works of ethnologists and anthropologists. This is based on the 1989 Milli Folklor magazine published in translation carried out in consultation with the Umay Gunay since has an important role in the translation project. Thus Boratav Arnold Van Gennep in 1939's "La Folklore" translation beginning with flour and turn the intermittent operation has been activated. Next process Hacettepe, Gazi and Cumhuriyet University in an independent set of Turkish Folklore departments and education, as well as local, national, and began to be organized international projects and events, and has earned the published work number of diversity. In this study, a new era of education and culture, education and science in public policy implications of their application will be dealt with in college. The importance of the role of the transfer of university-based culture and folklore studies will need to be implied.Keywords
Folklore, culture, universities

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri