Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırMODERNLEŞME SÜRECİNDE TÜRK MAKAM MÜZİĞİ SOLİST İCRACILARI VE MÜNİR NURETTİN SELÇUK
(MUNIR NURETTIN SELCUK AND THE TURKISH MAQAM MUSIC SINGERS IN MODERNIZATION PROCESS )

Yazar : Şeyma ERSOY ÇAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 2 - Güz 2017
Sayfa : 224-231


Özet

Düşünce, davranış ve yaşam tarzıyla Batı uygarlığını örnek alan Doğu ülkelerinin kullandığı bir kavram olarak Batılılaşma, yanı sıra çağdaşlaşma ve modernleşme, toplumların değişim beklentileri ve amaçlarıyla ilişkilendirilen tabirlerdir. Modernleşme, toplumların gittikçe merkezileştikleri bir süreçtir. Batı Avrupa’da sanayi devrimi ve kentlileşme süreci ile doğan modernleşme; rasyonelleşme ve ulus-devlet kavramları ile pekişmiş, hizmet sektöründe kamusal ve özel alanların birbirinden ayrımı ile de devinimini sürdürmüştür. 18. yüzyıldan beri süregelen modernleşme çabaları, Türkiye’de büyük oranda Batılılaşma anlamına gelmektedir. Geleneksel Osmanlı toplum yapısı ve devlet düzeninin dönüşmesi öncelikle Batı uygarlığının ürünü olan kurum ve kuralların ithali ya da uyarlanması şeklinde gerçekleşmiştir. Osmanlı döneminden başlayarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla sürdürülen yenilikçi akım (modernleşme), yeni yaşam tarzları, zevkler ve yeni eğlence biçimlerinin yeşermesi için zemin oluşturmuştur. Türk makam müziği eğitimi ve icrasının kesintilere uğratıldığı Cumhuriyet sonrası dönemde kültürel dengelerde büyük değişimler yaşanmıştır. Radyolardaki Türk müziği yasağı, Batı müziği temelli konservatuvarların kurulması, Türk radyosu yerine Arap radyosunun tercih edilmesine sebep olmuş, sonraki yıllarda ise, ilgiyle izlenen müzikal Mısır filmleri bu sürece eklenmiştir. Osmanlı Devleti’nin son, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında müziğin topluma iletilmesinde taş plaklar önemli araçlardandır. Radyonun doğuşuyla başta İstanbul ve Ankara olmak üzere dinleyiciler, müzik alanında etkinleşmiştir. Bu süreçte, kitle iletişim araçlarının hız ve yayılma olanaklarıyla popüler kültür kavramı beslenmiş, toplum kendi “yıldız” sanatçılarını yaratmaya başlamıştır.Anahtar Kelimeler
Türk Makam Müziği,Modernleşme süreci, Solist İcracılar.

Abstract

Modernization has gained visibility in Turkey's cultural landscape, especially in the music field, in a different process than in the West. Westernization, or modernization, as a concept used by eastern countries that model on Western civilization in thought, behavior and lifestyle is an expression associated with the expectations of change and objectives in societies. Modernization is an increasingly centralized process of societies. Modernization, which stemmed from industrial revolution and urbanization process in Western Europe, was consolidated by the concepts of rationalization and nation-state; it gained further impetus with the differentiation of the public and the private spheres in the service sector. The modernization efforts that have continued since the 18th century have mostly meant westernization in Turkey. The transformation of the traditional Ottoman society and state order was carried out primarily with the import or adaptation of the institutions and rules that are the product of Western civilization. Identities, which are a product of complex processes that cannot be understood only by traditional/modern, rural/urban dualities, are structured through the relational identification of others. However, the reformist movement (modernization) which continues with the establishment of the Republic of Turkey starting from the Ottoman period has formed a basis for new lifestyles, pleasures and new forms of entertainment. In the Republican era, where training and performance of Turkish maqam music were interrupted, great changes have been experienced in cultural equilibriums. The embargo on Turkish music on the radio and the establishment of Western music-based conservatories led to the preference for Arabic radio instead of Turkish one; and in the following years this process continued with musical Egyptian movies which gathered an increasing interest. With the birth of the radio, radio listeners, particularly in Istanbul and Ankara, have become active in the field of music. In that sense, the concept of popular culture has been fed by the speed and spreading of mass media, and the society has begun to create its own "stars".Keywords
Turkish Maqam Music, Modernization, Solo Performans.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri