Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırYEŞİL AKLAMA KAMPANYALARI VE MEDYA GÜNDEMİNE YANSIMALARI: VOLKSWAGEN EMİSYON KRİZİNİN AMERİKAN BASININDA SUNUMU
(GREEN WASHING CAMPAIGNS AND THE REFLECTIONS ON MEDIA AGENDA: PRESENTATION OF VOLKSWAGEN EMISSION CRISIS ON AMERICAN PRESS )

Yazar : Emel KUŞKU ÖZDEMİR  Füsun TOPSÜMER, Aylin GÖZTAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 2 - Güz 2017
Sayfa : 357-370


Özet

Kurumsal çevreci pazarlama anlayışı temelinde işletmelerin, ürünlerinin çevresel faydaları konusunda yanlış ve yanıltıcı temsiller sunduğunun birçok yeşil aklama krizi ile ortaya çıkmaktadır. Bunlara eklenen bir yenisi de Volkswagen (VW)' in yaşadığı emisyon krizidir. Bu araştırma kapsamında uluslararası alanda yeşil aklama skandalı olarak anılan VW' nin yaşadığı sürdürebilirlik krizinin Amerikan basınındaki yansımalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma Amerika' nın en yüksek tirajlı gazeteleri olarak kabul edilen The Wall Street Journal, USA Today ve The New York Times gazetelerinin online sayfaları üzerinden 17 Eylül 2015 ile 31 Ocak 2016 tarihleri arasında yayınlanmış 265 VW emisyon krizi haberinin incelenmesini kapsamaktadır. Analizin ilk basamağında betimsel analiz yöntemi temelinde, yayınlanan 265 gazete haberinin incelenerek VW krizinin öncesi, anı ve sonrasına yönelik detayların gün yüzüne çıkarılması amaçlanmıştır. Analizin ikinci basamağında krizinin bu medya ortamlarında nasıl, hangi içeriklerle ve ne sıklıklarla yer aldığı incelenmiş ve medyanın yeşil aklama kampanyalarını algılayış ve sunuş şekli kapsamlı bir incelemeye tabi tutulmuştur. Bulgular sonucunda krizin, sunum içeriği ve haber sayısı bakımından üç dönem üzerinden ele alınması gerektiği ve medyanın VW krizini sunuş ve haberlerine yer verme durumunun dönemlere göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Yapılan içerik analizi, VW krizinin Amerikan basınındaki yansımasının, krizin anılma şekli, çevresel hasar ve kayıplar, itibar kaybı, kamuoyu tepkisi, itiraf-özür, ekonomik kayıplar ve çözüm-telafi arayışı olmak üzere yedi tema ile açıklanabileceğini ortaya koymuştur.Anahtar Kelimeler
Gündem Belirleme, Medya Çerçeveleri, Yeşil Sosyal Sorumluluk, Yeşil Aklama Krizleri

Abstract

Through many greenwashing crises, it is revealed that companies based on corporate environmental marketing concept are providing false and misleading representations about environmental benefits of their products. Another recent addition to them is the emission crisis of Volkswagen. In the scope of this study, it is aimed to investigate the reflections of the sustainability crisis that Volkswagen has been through, which is considered as a greenwashing scandal, in American press. The study consists of the analysis of the 265 news, published between 17 September 2015 and 31 January 2016, about VW’s emission crisis from the online pages of America’s highest circulation newspapers; The Wall Street Journal, USA Today, and The New York Times. In the first phase of the analysis, with the aid of the descriptive analysis, it is aimed to bring the details before, during and after the VW crisis to light by investigating the published 265 news. In the second phase of the analysis, it is investigated that how, with which contents and how often the crisis took place in these media environments. Also, the media’s perception and way of presentation of greenwashing campaigns were investigated extensively. As a result of the findings, it is confirmed that the crisis should be discussed over three periods in terms of the contents and number of the news; and VW crisis’ appearance and presentation in the news by media varies according to the periods. The results of the content analysis revealed that the reflection of the VW crisis in American press can be clarified by 7 themes which are the way how the crisis is considered, environmental damage and loss, loss of reputation, public response, confession-apology, economic loss and search for solution- compensation.Keywords
Agenda Setting, Media Frames, Green Social Responsibility, Green Washing Crisis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri