Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırMETİNLERARASI İLİŞKİLER BAĞLAMINDA ÇANAKKALE SAVAŞLARI’NI KONU ALAN ROMANLAR VE ÇANAKKALE SAVAŞLARI İLE İLGİLİ ANLATILAR
(INTERTEXTUAL RELATIONS IN THE CONTEXT SUBJECT FIELD THE GALLIPOLI BATTLE NOVELS AND FOLK NARRATIVES OCCURED AROUND THE GALLIPOLI BATTLE )

Yazar : Bora YILMAZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 2 - Güz 2017
Sayfa : 416-424


Özet

Çanakkale Savaşları yakın dönemde gerçekleşmiş önemli bir tarihi olaydır. Türk milletinin ve dünyanın kaderini değiştirmiştir. Böylesine büyük bir olay Türk milletinin ruh dünyasında daima var olmayı başarmıştır. Halk kültürü ve gelenek içerisinde bu tarihi olay hakkında çok sayıda anlatı oluşmuştur. Toplum kendi geleneği içerisinde bu tarihi olayı çeşitli motiflerle süsleyerek anlamaya, yorumlamaya ve sonraki nesillere aktarmaya çalışmıştır. Çanakkale Savaşları halk anlatıları kadar olmasa da edebiyat dünyası içerisinde çeşitli romanlara da konu olmuştur. İstenilen sayıda olmasa da Çanakkale Savaşları’nı ele alan romanlar vardır. Bu çalışma da Çanakkale Savaşları’nı konu alan romanlar ile Çanakkale Savaşları etrafında oluşan halk anlatıları arasındaki metinlerarası bağ incelenmeye ve tespit edilmeye çalışılmıştır. Halk anlatıları birer alt metin olarak kabul edilmiştir. Çanakkale Savaşları’nı konu alan romanların çeşitli metinlerarası yöntemlerle bu halk anlatıları ile bağ kurdukları tespit edilmiştir. Romanların birçoğunda halk anlatılarından istifade ettikleri ve bunlara açık ve kapalı göndermeler yaparak roman içerisinde tekrar işledikleri görülmektedir. Bu durum, modern bir tür olan romanın gelenekten ve geleneksel anlatılardan nasıl ve ne şekilde yararlandığını görmek açısından da önemli bir örnek teşkil etmektedir.Anahtar Kelimeler
Çanakkale Savaşları, Metinlerarasılık, Anlatı, Roman

Abstract

The Battle of Gallipoli is an important historic event in recent times. It has changed the fate (destiny) of the Turkish nation and the world. Such a great event has always managed to exist in the spirit of the Turkish nation. There are many narrative about this historical event in folk culture and tradition. Society has attempted to embellish this historical event in its own tradition with various motifs, to understand, interpret and transmit it to the next generations. The Battle of Gallipoli has been a subject of various novels within the literary world although not as much as the folk narratives. There are novels dealing with the Gallipoli Wars, though not at the desired number. In this study, the intertextual link between the novels about the Battle of Gallipoli and the public narratives around the Battle of Gallipoli was tried to be examined and determined. Public narratives have been accepted as sub-texts. It has been determined that the novels related to the Battle of Gallipoli have been linked to these public narratives through various intertextual methods. In most of the novels, it is seen that the authors have benefited from the folk narratives by making open and closed references. This situation is also an important example that how the modern novels benefit from the tradition and traditional folk narratives.Keywords
The Battle of Gallipoli, Intertextuality, Narrative, Novel

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri