Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırMADENCİLİK SONRASI MADEN ALANLARININ REKREASYONEL AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ
(RECREATIONAL PURPOSE EVALUATION OF MINE AREAS AFTER MINING )

Yazar : Merve KALAYCI  Osman UZUN  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 2 - Güz 2017
Sayfa : 232-244


Özet

Ülkelerin doğal zenginliklerinden biri olan madenlere bağımlılık, nüfusun artmasıyla doğru orantılı olarak ilerlemektedir. Nüfus arttıkça ham madde talebi artmakta, böylece talebin karşılanması için madenlere yönelim ivme kazanmaktadır. Maden cevherinin doğanın korunması adına kullanılmaması son yıllarda ütopik bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda amaç hem madenlerden yararlanma hem de doğaya mümkün olduğunca az zarar verilmesinin yollarının aranmasıdır. Madencilikte yer seçiminden madenlerin kapatılmasına kadar işletilen süreçte, doğaya en az zarar vererek madenlerden yararlanmanın en önemli araçları; peyzaj planlama ve peyzaj onarımdır. Madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak genellikle restorasyon (yenileme), rehabilitasyon (iyileştirme) ve reklamasyon (yeni bir amaç yükleme) amaçlı peyzaj onarım çalışmaları yürütülmektedir. Çalışmada yöntem olarak özellikle madencilik sonrası rehabilitasyon ve reklamasyon çalışmalarına ilişkin dünyada ve ülkemizdeki bazı örnekler irdelenerek, süreç içindeki önemli onarım aşamaları ortaya konulmuştur. Sonuçta bu alanların rekreasyonel aktiviteler için kullanımına yönelik ülkemiz için bazı stratejiler ve öneriler geliştirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Peyzaj Planlama, Peyzaj Onarımı, Peyzaj Rehabilitasyonu, Peyzaj Reklamasyonu, Rekreasyon

Abstract

Dependence on mines, one of the natural riches of countries, is progressing directly proportional with increase of population. The demand for raw materials increases as the population rises. so the orientation tendency the mines is gaining momentum in order to meet their demand. Not to use the mine ore for the protection of nature is considered a utopian approach in recent years. In this respect, the aim is to exploit the mines and to find ways of damaging the environment as little as possible. The most important means of exploiting the minerals with minimal damage to nature in the process run from mine location selection to mine closure; Landscape planning and landscaping restoration. Regarding mining activities, landscape restoration works are usually carried out for restoration, rehabilitation, reclamation. In this study the method, especially after mining studies relating to rehabilitation and reclamation, landscape restoration which is in process steps are disclosed by examining some examples in the world and in Turkey. As a result, some strategies and suggestions are developed use for recreational activities.Keywords
Landscape Planning, Landscape Restoration, Landscape Rehabilitation, Landscape Reclamation, Recreation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri