Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırOSMANLI’DAN CUMHURİYET’E MODERNLEŞME SÜRECİNİN YERELDE DEMOKRATİKLEŞME VE KATILIMA BAKIŞI
(FROM OTTOMAN TOWARDS REPUBLICAN: THE REVIEW OF MODERNIZATION PERIOD ON DEMOCRATIZATION AND PARTICIPATION AT LOCAL SCOPE )

Yazar : Şafak KAYPAK  Soner AKIN  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 2 - Güz 2017
Sayfa : 401-415


Özet

Bu çalışma, Osmanlıdan Cumhuriyet’e modernleşme sürecinin yerelde demokratikleşme ve katılıma bakışını incelemeyi amaçlamaktadır. Batı Avrupa toplumlarında ortaya çıkan bu değişim süreci, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı dışı toplumlara da yayılmıştır. Osmanlı’da Tanzimat’tan itibaren karşılaşılan modernleşme çabalarının hedefinde, demokratikleşme ve halkın yönetime katılımını sağlamak değil; ülkeyi içinde bulunduğu sıkıntılı durumdan kurtarmak ve yeni bir gelecek oluşturmak yatmaktadır. Cumhuriyet ile birlikte, modernleşme hareketleri farklı bir boyut kazanmış; toplumun bütün yönleriyle dönüşüme uğraması olarak görülmüştür. Güçlü bir merkezi yönetim geleneği olan Türk toplumunda, gerek Osmanlı İmparatorluğu’nda gerekse Cumhuriyet döneminde yerel yönetimler bağımlı ve ikincil örgütlenmeler olma özelliklerini korumuşlardır. Bu bağlamda, yerelde demokratikleşme ve katılım olgusuna yukarıdan aşağıya bakılmış ve bu bakış günümüze kadar çok fazla değişmeden devam etmiştir.Anahtar Kelimeler
Modernleşme, Cumhuriyet, Osmanlı-Türk Modernleşmesi, Demokratikleşme, Katılım.

Abstract

This paper aims to examine and discuss the democratization and participation view of the Ottoman-Republican modernization process at local focus. This process of change in Western European societies has spread to non-Western societies since the second half of the 20th century. The aim of modernization efforts in the Ottoman Empire since the Tanzimat Period was not to achieve democratization and the participation of people in governance at reality. To rescue the country from its troubled situation and create a new future was aimed at the period. Along with the Republican period, modernization movements have gained a different dimension. It was seen as a turning-over of all aspects of the society after this. In Turkish society, which has a tradition of strong central government, local governments both in the Ottoman Empire and in the Republican era have become dependent and secondary organizations referring a problematic issue. In this context, the locality of democratization and participation has been looked down from above and this view has continued unchanged that gave us the point for discussion in this paper.Keywords
Modernization, Republic, Ottoman-Turkish Modernization, Democratization, Participation

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri