Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırHUMAN SIDE OF E-COMMERCE IN THE SUB-SAHARAN AFRICAN COUNTRIES
(HUMAN SIDE OF E-COMMERCE IN THE SUB-SAHARAN AFRICAN COUNTRIES )

Yazar : Görkem DURAK    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 2 - Güz 2017
Sayfa : 389-400


Özet

E-ticaret, 1990'lı yıllardan beri interneti kullanarak yapılan yeni bir alışveriş yoludur. Bu en son alışveriş şekli, bilgi teknolojilerindeki ilerlemelere dayanmaktadır. 1990'lı yıllarda Amazon ve eBay'in gibi şirketler alışveriş davranışlarını değiştirmeye başladılar. Bu araştırmada, 44 Sahra altı Afrika ülkesinin e-ticaret indeksi, Dünya Bankası Grubu tarafından yayınlanan Dünya Kalkınma Göstergeleri kullanılarak hesaplanmıştır. E-ticaret indeksi elektriğe ulaşım, işletme başlangıç prosedürleri maliyeti, sabit geniş bant abonelikleri, internet kullanıcıları, cep hücresel abonelikleri ve güvenli İnternet sunucularından oluşur. Bu kombine endeksin, uluslararası e-ticaret için ülkelerin hazırlığını gösterdiği varsayılmakta ve İnsani Gelişme Endeksi (HDI) ile aralarındaki ilişkiyi tanımlamak için karşılaştırılmaktadır . Sonuç e-ticaret indeksi ile İnsani Gelişme Endeksi (HDI) arasında orta derecede pozitif bir korelasyon olduğunu göstermektedir.Anahtar Kelimeler
E-ticaret, İnsani Gelişme Endeksi, e-ticaret indeksi, Sahra altı Afrika

Abstract

E-commerce is a new way of shopping through using internet since 1990s. This latest from of shopping is based on progress in information technologies. In the 1990s, companies just as Amazon and eBay started to change the shopping behavior of people. In this research, e-commerce index of 44 Sub-Saharan African countries are calculated by using World Development Indicators which are issued by the World Bank Group. The E-commerce index is consisting of access to electricity, cost of business start-up procedures, fixed broadband subscriptions, internet users, mobile cellular subscriptions and secure Internet servers. It is assumed that this combined index shows the readiness of countries for international e-commerce and they are compared with Human Development Index (HDI) to identify a correlation between them. The result shows that there is a moderate positive correlation between e-commerce index and HDI.Keywords
E-commerce, Human Development Index, e-commerce index, Sub-Saharan Africa

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri