Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırMÜELLİFİ BİLİNMEYEN BİR ESER: "HİKÂYE-İ MUCİZÂTÜ’N-NEBİ"
(A WORK WITH AN UNKNOWN WRITER: “HİKÂYE-İ MUCİZÂTÜ’N-NEBİ” )

Yazar : Serhan ALKAN İSPİRLİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 2 - Güz 2017
Sayfa : 281-295


Özet

Bu çalışmada Milli Kütüphane kayıtlarında Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonunda yer alan 06 Hk 4334/1 arşiv numaralı yazmanın 1b- 20a varakları arasında bulunan “Hikâye-i Mucizâtü’n-Nebi” isimli eser Arap harflerinden günümüz harflerine transkripsiyonlu olarak aktarılarak tanıtılmıştır. Yazmada eserin müellifi veya müstensihi, telif veya istinsah tarihi ile ilgili herhangi bir kayıt yoktur. Yazma içinde bir eser daha vardır. Bu eser yazmanın 20b- 31b varakları arasında yer alır. Bu eserde H 994 (M 1585/ 1586) tarihinde geçtiği ifade edilen bir olay çevresinde dini bilgiler verilmektedir. Hikâye-i Mucizâtü’n-Nebi isimli yazma eserde eserin müellifi, müstensihi, telif veya istinsah tarihine ait bir kayıt bulunmasa da yazma içinde aynı kalemden çıkan ve 20b- 31b varakları arasında bulunan H 994 (M 1585/ 1586) tarihinde Sultan Murad devrinde geçen bir olay üzerine kurulan ve dini bilgiler içeren ikinci eserden hareketle Hikâye-i Mucizâtü’n-Nebi’nin H 994 tarihinde veya daha sonra kaleme alınmış olabileceğini düşünmek yerinde olacaktır.Anahtar Kelimeler
Mucizatü’n-Nebi, Divan edebiyatı, Hz. Muhammed, Hz. Ali, Mucize, İslami Türk Edebiyatı

Abstract

In this study, a work entitled “Hikâye-i Mucizâtü’n-Nebi” presented between 1b- 20a pages of a manuscript which has been archived in National Library records in Ankara Adnan Otuken City Public Library collection numbered 06 Hk 4334/1 was introduced after its translation from Arabic letters into current alphabet as transcripted. There has been no record in the manuscript about the writer, the person who copied, the dates it was written and copied. There has been another work in the manuscript. This work has been presented between the 20b- 31b pages of the manuscript. In this work religious information has been given based on an event in Hijri 994 (AD 1585/ 1586). Although there has been no record about the writer, the person who copied, the dates it was written and copied in the study entitled Hikâye-i Mucizâtü’n-Nebi, due to the second study which was presented between 20b- 31b pages of the same manuscript, written by the same pen and based on an event in Sultan Murad’s time in Hijri 994 (AD 1585/ 1586) and contains religious information, it may be reasonable to conclude that Hikâye-i Mucizâtü’n-Nebi may be written in H994 or later.Keywords
Mucizatü’n-Nebi, Divan literature, Prophet Muhammed, Hz. Ali, Miracle, Islamic Turkish literature

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri