Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırÖĞRENME AMAÇLI MEKTUP YAZMA AKTİVİTESİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARILARINA, ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNE VE FİZİK TUTUMLARINA ETKİSİ
(THE EFFECT OF LETTER- WRITING ACTIVITIES FOR LEARNING PURPOSE STUDENTS’ ON ACADEMIC ACHIVIMENT AND CRITICAL THINKING SKILLS AND PHYSICS ATTITUDES )

Yazar : İkramettin DAŞDEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 2 - Güz 2017
Sayfa : 262-269


Özet

Bu çalışmanın amacı, mektup yazma aktivitesinin sınıf öğretmeni adaylarının genel fizik dersindeki akademik başarılarına, eleştirel düşünme becerilerine ve fizik dersi tutumlarına etkisini araştırmaktır. Araştırma yarı deneysel bir araştırma olup, 44 sınıf öğretmeni adayı ve bir öğretmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma örneklemini oluşturan öğrenciler, tesadüfî olarak deney ve kontrol grubunu oluşturacak şekilde belirlenmiştir. Kontrol grubuna hareket konusu geleneksel öğretim yaklaşımı ile anlatılmıştır. Bu öğretim yaklaşımında öğretmen aktif, öğrenciler pasiftir. Öğretmen bu yöntemi daha etkili kullanmak için soru cevap tekniğinden faydalanarak öğrencileri aktif hale getirmeye çalışmıştır. Deney grubunda ise geleneksel öğretim yaklaşımının yanı sıra, öğrencilerden her ders sonunda öğrenmiş oldukları konuyu arkadaşlarına bir mektupla anlatmaları istenmiştir. Yazmış oldukları mektuplar incelenerek eksikliklerin öğrenciler tarafından giderilmesi sağlanmıştır. Araştırmada Akademik Başarı Testi (ABT), Eleştirel Düşünme Ölçeği (EDÖ) ve Fizik Tutum Testi (FTT) kullanılmıştır. Bu testler uygulamaya başlamadan önce tüm öğrencilere ön test, uygulama gerçekleştirildikten sonra da son test olarak uygulanmıştır. Araştırma sonucunda hem deney grubunun hem de kontrol grubunun ABT son test puan ortalamalarının, ön test puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı olduğu, EDÖ ve FTT’ nin son test ortalamalarının, ön test puan ortalamalarından istatistiksel olarak anlamlı olmadığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca deney grubu ile kontrol grubu arasındaki ABT, EDÖ ve FTT’nin son test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Araştırma sonunda benzer çalışmanın farklı örneklem gruplarında veya farklı konularda uygulanması önerilir.Anahtar Kelimeler
Eleştirel düşünme, fizik tutum, hareket, mektup yazma,

Abstract

The purpose of this study is to investigate the effect of letter writing, a writing to learn activity, and traditional teaching methods on academic achievement, critical thinking skills and attitudes of the primary school teacher candidates in the general physics course. The research is a semi-experimental research and it was conducted with a teacher and 44 the primary school teacher candidates. The students who made up the sampling were determined randomly as the experiment and the control group. The control group was taught the subject of motion via traditional teaching method. In this method, the teacher is active and the students are passive. The teacher is tried that this method more effectively make us by the question and answer technique to students. The subject of motion was taught via traditional teaching method to the experiment group. Moreover, at the end of each lesson the students were asked to explain the subject learned in the lesson by writing a letter to their peers. The letters they wrote were examined and as a result, the deficiencies were corrected As data collection tools, Academic Achievement Test (AAT), Critical Thinking Skills Scale (CTSS), and Physics Attitude Test (PAT) were used in the research study. Before these tests were implemented, pre-test was administered with all the students and after the implementation, the same tests were executed with the students. The findings of the study revealed that post- test mean scores of both experimental and control groups’ academic achievements tests were statistically significant when compared to their mean pre-test scores and mean post-test scores of critical thinking skills scale and physics attitude test were not statistically significant when compared to their mean pre-test scores. The end of the study is recommed that this study can researched different sample and different topics.Keywords
Critical thinking, letter writing, motion, physics attitude

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri