Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırTÜRKİYE VE DÜNYADA KORUNAN ALANLARA YÖNELİK ÇEVRE BİLİNCİNİN ÖNEMİ
(The Importance of Environmental Awareness Towards Areas Protected in the World and Turkey )

Yazar : Jale SEZEN    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 2 - Güz 2017
Sayfa : 165-177


Özet

Türkiye ve Dünya’da nüfusun artmasıyla, yaşam alanlarının kentleşme ve sanayileşmenin etkisiyle daralması sonucu, korunan alanlara yönelik negatif yönde bir baskı söz konusudur. Korunan alanlar tanımıyla, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, özel çevre koruma bölgeleri, doğal sitler, sulak alanlar ve benzeri koruma statüsü bulunan alanlar ifade edilmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalar ve göstergelere göre, dünyada gelişmiş ülkelerde korunan alanların sayısının arttırılması ile bu alanlarda çevre bilincine verilen önem düzeyinde fark edilir bir artış gözlenmektedir. Bu çalışma ile nüfus faktörü, korunan alanların ülkemiz ve uluslararası mevzuat kapsamında incelenmesi, ülkemizde korunan alanların genel durumu ve dünya çapında korunan alan örnekleri ile bu alanlara verilen önem düzeyinin araştırılması yapılmıştır. Bu kapsamda, dünya ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’de korunan alanların sayısının yetersiz kaldığı, nüfus artış hızı ile alt yapı ve hizmetlere yönelik planlama çalışmalarının öne çıktığı, kurumlar arası mevzuat farklılıkları nedeniyle belirlenen politikaların koruma-kullanma dengesini negatif olarak etkilediği, korunan alanlara yönelik ülkeler arası ortak tabanlı veri ağı sisteminin Türkiye’de geliştirilme aşamasında olduğu, işlerlik ve takip yönünden ilerleme çalışmalarının devam ettiği, biyolojik çeşitlilik ve envanter çalışmalarının farklı bakanlıklar tarafından yürütülmeye çalışıldığı, bu çalışmaların arttırılmasının gerektiği, kirliliğin ve tahribatın önlenmesi vb. hizmetlerde dünyadaki uygulamalara göre eksiklikler görüldüğü, bu nedenlerle Türkiye’nin korunan alanlara yönelik çevre bilincinin henüz gelişme aşamasında olduğu, sanayileşme ve kentleşme baskısının korunan alanlar açısından etkilerinin detaylı irdelenmesinin gerektiği, mevzuat aykırılıklarından kaynaklanan sorunların giderilerek bu yönde uygulanan politika kararlarının gözden geçirilmesinin gerektiği sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Tabiat, Korunan Alan, Çevre Bilinci, Kentleşme, Nüfus, Farkındalık

Abstract

There is a negative pressure on protected areas in Turkey and the world, as a result of the contraction of the living spaces by the effect of urbanization and industrialization with the increasing population. The definition of protected areas expresses natural monuments, natural conservation areas, special environmental protection zones, nature reserves, wetlands and similar areas with the protection status. According to recent researches and indicators, there is a noticeable increase in the level of importance given to environmental awareness as the number of the protected areas increases in developed countries in the world. With this study, population factor, examination of protected areas under local and international legislations, general conditions of protected areas in our country, examples of protected areas around the world and the level of importance given to these areas have been studied. In this study, the population factor, protected areas of our country and international legislation examining the overall situation of our country, protected areas and protected areas around the world with examples of the level of importance given to this area were studied. In this context, it has been concluded that the number of protected areas in Turkey is insufficient compared to the world countries, the planning for the infrastructure and services has come into the forefront with the population growth rate, the determined policies affect the protection-use balance negatively due to the legislation differences between the institutions, the common data network system between countries for protected areas is in the development stage in Turkey, improvement activities in terms of functionality and followability are in progress, biodiversity and inventory studies are being undertaken by different ministries, there is a need to increase these studies, compared to the applications in the world, deficiencies have been seen in the services such as the prevention of pollution and destruction, for these reasons, Turkey's environmental awareness towards protected areas is still in development, the effects of industrialization and urbanization pressure with regard to the protected areas must be examined in detail and it is necessary to review the policy decisions applied in this aspect through eliminating the problems arising from the violations of the legislations.Keywords
Key Words: Nature, Protected Areas, Environmental Awareness, Urbanization, Population, Awareness

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri