Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırKENT MOBİLYASI TASARIMLARINDA KENT ile UYUMUN İNCELENMESİ ve KULLANICI İSTEKLERİ DOĞRULTUSUNDA DEĞERLENDİRİLMESİ
(Examination of Urban Furniture Design Based on Urban Adaptation and Evaluation of User’s Opinion )

Yazar : Makbulenur BEKAR  Cengiz ACAR, Elif KAYA ŞAHİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 2 - Güz 2017
Sayfa : 178-185


Özet

Kentler dinamik bir kavram niteliğindedir. İçerisinde barındırdığı birçok canlı-cansız materyaller ile anlam kazanmıştır. Aynı zamanda kentler toplumların sosyal ve kültürel farklılıklarını barındıran ve ekonomik açıdan değişiklik gösteren fiziksel yaşam alanlarıdır. Fiziksel yaşam alanlarında farklı amaç, ihtiyaç ve isteklere göre birçok kent donatısı yer almaktadır. Kullanılan bu donatılar kente kimlik kazandıran, uyum gösteren, kent yaşamına konfor getiren, kentlere estetik ve fonksiyonel olanaklar sunan elemanlardır. Kentsel donatılar, kentlerde yaşayan insanların gereksinimleri ve kültürlerindeki farklılıklar göz önüne alınarak sosyal, kültürel, işlevsel, ekonomik, estetik, demografik ve ergonomik özellikler açsından incelenerek düzenlenmelidir. Yapılan bu çalışmada da Trabzon Beşirli Kıyı alanının sınırları içerisinde bulunan parklarda ve yürüyüş güzergahında kullanılan donatı elemanlarının, kullanıcı memnuniyeti, yapılan anketlerle saptanmaya çalışılmıştır. Anketlerin değerlendirilmesinde SPSS istatistik yazılımı kullanılarak analizler yapılmıştır. Belirlenen anket sonuçları ışığında donatı elemanlarının kullanıcı görüşleri ile olumlu ve olumsuz katkıları belirlenmeye çalışılarak, mevcut durumun daha iyi olup geliştirilmesi için öneriler getirilmiştir.Anahtar Kelimeler
Kent mobilyasıi kent kimliği, kıyı, Trabzon

Abstract

Cities are a dynamic concept. It has become meaningful with many living-nonliving materials it contains. At the same time, the city accommodates the social and cultural differences of the community and cities, provide habitat which varies in physical economic terms. There are many urban equipment in the physical living spaces, according to different purposes, needs and desires. These equipments are the ones that provide urban identity, harmony, bring comfort to city life and offer aesthetic and functional facilities to the cities. Urban equipments should be organized and examined in terms of social, cultural, functional, economic, aesthetic, demographic and ergonomic characteristics considering the differences in the needs and cultures of the people living in the cities. In this study, it was tried to determine the user satisfaction of the equipment used in the parks and walking boundaries which are in the Trabzon Beşirli’s Coastal area by the way of the public survey. In this contextof the determined survey results, it is tried to determine the positive and negative contributions of the reinforcements with the user opinions. Analyzes of the questionnaires were made using SPSS statistical software. And the last of the study, it is tried to bring some offer for to remediation of the current situation.Keywords
Urban Furniture, urban identity, coast, Trabzon

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri