Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırSİMGESEL PEYZAJ TASARIMI ARACILIĞIYLA KİMLİĞİN SERGİLENMESİ
(PERFORMING IDENTITY THROUGH A SYMBOLIC LANDSCAPE DESIGN )

Yazar : Sema MUMCU  Serap YILMAZ, Doruk Görkem ÖZKAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 2 - Güz 2017
Sayfa : 142-153


Özet

Sürekli değişen dünyada tutarlılık insanlar için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır ve tutarlılığın arayışında mekanlarla kurulan duygusal bağlar, psikolojik dengenin önemli bir bileşenidirler. Bu nedenle insan-mekan etkileşiminin sonucu oluşan yer kimliği, yere bağlılık, yer duygusu gibi kavramlar çevresel psikoloji ve çevresel tasarım alanlarında son yıllarda daha sıklıkla dile getirilmektedirler. Bu araştırmada yer kimliği kavramına odaklanılmıştır. Yer kimliği kavramına ilişkin araştırmalarda çoğunlukla toplumun kimlik bağlamında mekanla ilişkisi, mevcuttaki mekanların nasıl kimliklendirildiği, yer kimliği ile yere bağlılık ya da yer duygusu ilişkisi gibi konulara odaklanılmıştır. Çalışmanın ortaya koyduğu araştırma soruları şöyledir: mekanın tasarlanması süreci içinde kimlik ve simgesellik nasıl ele alınır? Bir topluma ait değerler ve kimlik, mekan bileşen ve öğeleriyle nasıl ilişkilendirilir? Bu sorulara ilişkin çevresel tasarım ve çevresel psikoloji alanında önemli bir boşluk vardır. Tasarımcı, kullanıcı ve mekan üçlüsü bağlamında sıklıkla mekan ve kullanıcı taraflarından ele alınan yer kimliği kavramına tasarımcı tarafından bakılan çalışmaların eksikliği fark edilmiştir. Tasarımcıların yerin kimliğini göz önünde bulundurarak yerin oluşumunda neleri önemsediği, neleri daha sık kullandığı bu çalışmada anlaşılmaya çalışılmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde farklı yıllarda toplam 97 son sınıf öğrencisi ile yürütülen araştırmada öğrencilere Trabzon’daki bir kent parkında simgesel bir mekan tasarlanacağı; bu durumda öğrencilerin tasarım konseptleri, tasarlanacak mekanın türü, mekanda yer alacak etkinlikler ve mekan bileşenlerinin neler olacağı sorusu yöneltilmiştir. Konseptlerin sınıflandırılması en çok kentin kültürel özelliklerine, daha sonra sosyal özelliklerine ve ardından doğal özelliklerine odaklanıldığını göstermiştir. Ayrıca mekan türleri, etkinlikler ve mekan bileşenlerine ilişkin analizler de yürütülmüştür. Kente ilişkin kültürel ve sosyal özelliklerin ve kentle özdeşleşmiş etkinliklerin (horon/kolbastı oynamak, kemençe dinlemek, hamsi şöleni vb. gibi) ağırlık kazanması yerel kimliğe ağırlık verildiğini, milli/ulusal kimliğin de vurgulandığı ancak yerel kimlik kadar tasarım kararlarına yansımadığı saptanmıştır.Anahtar Kelimeler
Peyzaj Tasarımı, mekan kimliği, simgesel mekan, etkinlik türleri, mekansal bileşen

Abstract

In the ever changing world the need for stability is crucial for humans and in search for stability emotional bonds with places are important component of psychological balance. Therefore concepts such as place identity, place attachment, sense of place which is the results of people-space interaction are expressed more often in recent years in the fields of environmental psychology and environmental design. This study focuses on place identity term. Researches on place identity are focused on most frequently society’s relationship with places in terms of place identity or how existing places are identified or the relationship between place identity and place attachment or sense of place were dealt with. Research questions of this study are: how identity and symbolism are dealt with in space designing process? How values and identity that describes a society is related to spatial components of space? In terms of these questions there is a gap in the field of environmental design and psychology researches. In context of designer, user and place triangle identity is mostly approached from place and user point of view, the lack of studies that emphasises designer point of view is noticed by the researchers of this study. What are emphasized by designers, what (concepts, spatial components etc.) are used by them most frequently was aimed to understand by this study. In the research which was conducted in Karadeniz Technical University, Landscape Architecture Department with 97 senior students in different years students were asked to define their design concepts, the type of space, the activity patterns that will take place, and the spatial components of the space if they were to design a symbolic space in an urban park in Trabzon city. Categorization of design concepts showed that cultural attributes of the city were mostly focused on followed by social attributes and natural attributes. Also analyses of types of spaces, activity patterns and spatial components were conducted. Relatively higher frequency of cultural and social attributes of the city and the activity patterns which are identified with Trabzon reflects the importance given by designers to local identity; national identity was also revealed in some answers but did not gain importance at the same level with local identity.Keywords
landscape design, place identity, symbolic space, activity patterns, spatial components

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri