Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırİLKÖĞRETİM BAHÇELERİNİN 6-7 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARA SAĞLADIĞI OLANAKLAR
(AFFORDANCES PRIMARY SCHOOL GARDENS PROVIDE TO CHILDREN WITH 6-7- YEAR-OLD )

Yazar : Serap YILMAZ  Tuğba DÜZENLİ, Doruk Görkem ÖZKAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 2 - Güz 2017
Sayfa : 130-141


Özet

Bireyin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimi çocukluk yıllarında başlar ve oyun bu gelişimi etkileyen önemli faktörlerden biridir. Çünkü oyun, çocukların toplumsal ve fiziksel çevrelerinin şartlarını öğrendikleri bir süreçtir ve çocukların bir problemi çözmede daha yaratıcı, esnek çözümlere ulaşabilmesini, doğa ile ilişki kurmasını ve toplumun bir parçası olabilmesini sağlar. Oyun oynamak çocukların hayatında bu kadar önemli iken zamanlarının önemli bir kısmını geçirdikleri okul bahçelerinin onlara hangi olanakları sağladığı ve bu mekânların nitelikleri çok önemlidir. Çünkü okul bahçelerinde geçirilen zaman çocuklara dinlenme, hareket olanakları sağladığı gibi onların gelişimine katkıda bulunacak, onları doğaya yakınlaştıracak oyun olanakları da sağlamalıdır. Bu bağlamda okul bahçeleri çevreye duyarlı, sağlıklı ve aktif bireylerin yetiştirilmesi için önemli mekânlardır. Ayrıca öğrencilerin öğrenme kapasiteleri için de çok büyük bir öneme sahiptirler. Okul bahçeleri çocukların yaşam kalitelerinin önemli bir belirleyicisi olduğu için bu çalışma kapsamında bir ilköğretim okul bahçesi iki aşamalı olarak değerlendirilmiştir. I. aşamada okul bahçesinin çocuklara sağladığı olanaklar ortaya koyulmuş, II. Aşamada ise 7 yaş grubu çocukların hayal ettikleri okul bahçesinin resmini çizmeleri istenmiştir. Buradan elde edilen resimler içerdikleri olanaklar açısından değerlendirilmiştir. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda, okul bahçeleri çocukların fiziksel ve sosyal anlamda gelişimini destekleyecek oyun olanakları sağlayacak mekânsal düzenlemeler içermesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Çünkü çocukların hayalindeki bahçe doğal elemanlar ve farklı oyun olanakları içeren nitelikte olduğu belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
ilköğretim bahçesi, oyun, mekânsal olanaklar

Abstract

The physical, mental and social development of individuals start in their childhood, and playing is one of the important factors that affects this development because playing is a process in which children learn the requirements of their social and physical environments, and they enable children to reach more creative and flexible solutions for problems, to form a relationship with nature and to become a part of society. As playing has a great role in children’s lives, the type of the affordance that their school gardens where they spend a great quantity of their lives provide to them and the quality of those spaces are significant because the time duration which children spend in school gardens should provide playing affordance that contribute to their development and enable them to become closer to nature as well as ensuring them to have the opportunities to get rest and act. Within this context, school gardens are very important places to bring up individuals who are environmentally-conscious, healthy and active. Moreover, they have a significant role for students’ learning capacities. Because school gardens are important determiners for children’s life quality, within the scope of this study, a primary school garden that has different qualities has been evaluated in two stages. In the first stage, the affordances that the school garden provides to children have been revealed, and in the second stage, the 7-year-olds have been asked to draw a picture of their dream school gardens. The pictures have been evaluated with regard to affordance they include. The results have shown that it is necessary for school gardens to have spatial arrangements that provide playing affordance that facilitate children’s physical and social development because it has been found out that children’s dream gardens have the quality of including natural elements and various playing affordance.Keywords
Primary School Garden, Playing, Spatial Affordance

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri