Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırYENİ ASSUR KRALLIĞI’NDA İKİ TEKERLEKLİ YÜK TAŞITLARI
(CARTS IN NEO-ASSYRIAN KINGDOM )

Yazar : Esra ÇİFTÇİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 2 - Güz 2017
Sayfa : 210-223


Özet

Yeni Assur Krallığı, M.Ö. 1000-612 tarihlerinde tüm Aşağı ve Yukarı Mezopotamya, Batı İran, Suriye, Doğu Akdeniz ve hatta Anadolu’ya, Çukurova ve Toroslar’a değin egemen olmuş güçlü bir imparatorluktur. Yeni Assur Devleti’nde önemli bir yeri olduğunu düşündüğümüz iki tekerlekli yük taşıtları ile ilgili bilgilerimiz çoğunlukla dönemin kabartmaları ve fildişi eserleri ile nadiren de olsa yazılı metinlerine dayanmaktadır. Nitekim bu çalışmada, görsel sanatlar ve yazılı metinler ışığında Yeni Assur Krallığı’nda iki tekerlekli yük taşıtları incelenmiştir. Arkeolojik verilerden iki tekerlekli yük taşıtlarının Yeni Assur toplumunun krali, askeri ve sivil yaşamlarında çeşitli amaçlar için kullanıldığı anlaşılmaktadır. Krali yaşamlarında kralın bir yerden başka yere taşınmasında bu taşıtlar kullanılmıştır. Askeri yaşamlarında esir kadın ve çocuklar ile ganimetlerin sevkiyatında iki tekerlekli yük taşıtlarından faydalanılmıştır. Sivil yaşamlarında ise kereste, kazan gibi materyallerin taşınmasında bu taşıtlardan istifade edilmiştir. Bu taşıtlarda çekici olarak çoğunlukla öküzler ve nadiren de olsa haremağaları ile köleler kullanılmıştır. Haremağaları krali amaçlı kullanılan taşıtlarda çekici olarak kullanılmıştır. Öküzler askeri amaçlı taşıtlara koşulmuştur. Kölelerden ise gündelik hayatta kullanılan iki tekerlekli yük taşıtlarında çekici olarak faydalanılmıştır. Keza bu taşıtların tek bir zanaatçı ürünü olmadığı marangozcu, derici ve metal ustalarının ortak ürünü olduğu da söylenebilir.Anahtar Kelimeler
Yeni Assur, İki Tekerlekli Yük Taşıtı, Urartu, Kasa.

Abstract

Neo-Assyrian Kingdom is a powerful empire that dominated all Lower and Upper Mesopotamia, West Iran, Syria, Eastern Mediterranean and even Anatolia till Cilician Plain and Taurus Mountains in 1000-612 B.C. Our information about carts that we think they had a significant place in Neo-Assyrian State mostly depend on reliefs of the period and ivory works and rarely written texts. Hence, the carts in Neo-Assyrian Kingdom have been examined in the light of visual arts and written texts. It is understood by archaeological data that the carts were used for various purposes in royal, military and civil life of Neo-Assyrian society. In their military life, the carts were benefited for transferring captured women and children and booties. In their civil life, these vehicles were benefited for carrying materials such as timber, cauldron. Mostly oxes and rarely eunuchs and slaves were used as vehicle pullers in these vehicles. The eunuchs were used in the vehicles that were used for royal purposes. The oxes were harnessed to the vehicles for military purpose. The slaves were benefited as pullers for the carts used in daily life. Therewithal, it can be also said that these vehicles were not product of only one craftsman but also joint product of carpenter, leatherman and metal masters.Keywords
Neo-Assyria, Carts, Urartu, Body.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri