Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırKENT FORMUNUN KIYIYA ERİŞİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ:KARŞIYAKA VE MAVİŞEHİR ÖRNEĞİ
(THE EFFECTS OF URBAN FORM ON ACCESS TO COASTLINE: THE EXAMPLE OF KARSIYAKA AND MAVISEHIR )

Yazar : Duygu AKYOL  Abdullah ÇİĞDEM  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 2 - Güz 2017
Sayfa : 196-209


Özet

olabileceği önemli işlevler kentte yer almakta; kullanıcıların algısı, zevkleri ve gereksinimleri de bunları ortaya çıkartmaktadır. Hepsinden öte çevre, görsel olarak düzenlenmiş ve keskin bir şekilde tanımlanmış ise kentli de kendi anlamlandırması ve oluşturduğu bağlantılarla kente şeklini vermektedir (Lynch, 2012). Özellikle kenti var eden farklı kullanım öğelerini birbirine bağlayan yol ağının, bu anlamda kolay erişilebilir nitelikte ve devamlılığının olması oldukça önemlidir. Diğer taraftan, kentlerin hızla gelişmesi ve giderek saçaklanması sonucunda oluşan kent formu da sadece tasarım yönüyle değil, kentlerin sürdürülebilirliği açısından da risk taşımaktadır. Bu anlamda, işlevsellik ve estetik kriterlerin yanında ekolojik kriterlerin de göz önüne alınması dolayısıyla, kentlerin kompakt bir biçimde tasarlanması ve desantralizasyonun önüne geçilmesiyle, yürüme mesafesindeki mekânların kentlerde yer bulmasına neden olmakta, böylelikle araç yolları yerine bisiklet yolları gibi doğa dostu farklı ulaşım alternatifleri kentte yer bulmaya başlamaktadır. Bu kapsamda, son yıllarda kentlerin desantralizasyonunun yol açtığı sorunlara bir çözüm önerisi olarak birçok gelişme modeli de ortaya atılmıştır. Yeni Şehircilik (New Urbanism) ve Akıllı Büyüme (Smarth Growth) olarak adlandırılan yeni kentsel gelişme stratejilerinin odağında yine karma arazi kullanımı, sürdürülebilir ulaşım, kompakt form, ekolojik dengenin gözetilmesi, her türlü kirliliğin önlenmesi ve çevrenin korunması yer almaktadır. Belirtilen kent modelleriyle, nüfus artışı nedeniyle hızla kentleşen dünyada doğal alanların yerini kentsel mekânların almasının önüne geçilmesi ve mevcut kent odaklı sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulmaktadır. Bu çalışmada, aynı işlevde fakat farklı nitelikte 2 örnek alan olan Karşıyaka ve Mavişehir kıyı şeridindeki kent formu ve kıyı mekânındaki çeşitli nedenlerden kaynaklı erişim ve kullanım sorunundan söz edilecektir. Özelikle Mavişehir bölümünde, kıyı alanındaki estetik ve işlevsel sorunlar nedeniyle kullanılmayan kıyı mekânlarının kente kazandırılması ve yine Mavişehir bölümünde, kapalı konut sitelerinin yol açtığı kent dokusun kıyıya erişime engel teşkil etmesine yönelik olarak çözüm önerilerine Yeni Şehircilik (New Urbanism) ve Akıllı Büyüme (Smarth Growth) olarak adlandırılan yeni kentsel gelişme stratejileri ışığında değinilerek, Mavişehir-Karşıyaka kıyı şeridindeki mevcut kentsel ve kıyı dokusunun karşılaştırmasına yer verilecektir.Anahtar Kelimeler
Yeni kentleşme, kıyı, kent formu, akıllı büyüme

Abstract

Important functions that could be significant for the urban form such as circulation, large space uses, important focal points are present in the city, the perceptions, tastes and requirements of the users create these functions. Above all, if the environment is visually organized and strictly defined, the urbanite would shape the city with the explanations and the associations it created (Lynch, 2012). Especially, it is significant that the road network, which maintains the city and connects different elements of use is easily accessible and sustainable. On the other hand, the urban form which is a result of rapid urban development and the increasing urban sprawl pose a risk not only for the design aspect but also for urban sustainability. Thus, considering the functional and aesthetic criteria as well as the ecological, and as a result, compact urban design and prevention of decentralization enable walking distance spaces in the cities, so that alternative transportation such as bicycle routes instead of vehicle routes start emerging in urban areas. In this context, several development models were introduced as a solution to the problems created by urban decentralization in recent years. New urban development strategies, called New Urbanism and Smart Growth, focus also on mixed land use, sustainable transport, compact form, ecological balance, prevention of all types of pollution and protection of the environment. Solutions for the prevention of the substitution of natural areas with urban spaces in a rapidly urbanizing world due to the population increase, and for existing urban problems are presented by the abovementioned urban models.In the present study, the access and use problems due to various reasons related to urban form in Karsiyaka and Mavişehir coastal spaces in Izmir province, which have the same function but with two different characteristics, will be addressed. Solution proposals for revitalization of coastal spaces especially in Mavişehir that are not used due to aesthetic and functional problems and also in Mavişehir section, to enable access to the coastal spaces that was prevented by the urban texture, namely the closed condominiums were addressed with new urban development strategies called New Urbanism and Smart Growth and existing urban and coastal textures in Mavişehir- Karşıyaka coastline are compared.Keywords
New urbanism, coast, urban form, smart growth

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri