Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırLİSE BAHÇELERİNİN GENÇLER TARAFINDAN ALGISAL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(PERCEPTUAL ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL GARDENS BY YOUTH )

Yazar : Tuğba DÜZENLİ  Elif Merve ALPAK, Sinem KIZILASLAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 2 - Güz 2017
Sayfa : 154-164


Özet

Genç gelişiminin çok boyutlu olması (biyolojik, psikolojik, kişisel ve toplumsal) gençliğin sınırlarının net bir şekilde belirlenmesini engellemektedir. Gençlik için yaş sınırı, genelde 12-21 yaş arası kabul edilmektedir. Bu çalışmada lise gençliği ele alınarak, lise öğrencilerinin mekânın özelliklerine göre orayı algıla ve beğenme ilişkisi ortaya konmuştur. Lise gençliği üzerinde çalışma yapmak ve onların sorunlarını, ihtiyaçlarını mekânsal algılarını belirlemek, için, bulunulan toplumun hem mevcut durumunun hem de geleceğinin daha iyi anlaşılması önem taşımaktadır. Lise gençliği genel olarak 13-18 yas grubunu oluşturan ve kendine özgü kültürü olan bir toplumsal kesim olarak tanımlanır. Zamanlarının çoğunu okulda geçirmek zorunda olan lise gençleri, okul ve bahçesiyle yakın ilişki içerisinde oldukları için okul bahçelerinin onların gelişimi üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bu nedenle çalışmada önce Trabzon kentindeki farklı mekânsal özelliklere sahip iki lisenin bahçesi puantaj tablosuna göre değerlendirilerek sınıflandırılmıştır. Daha sonra gençlere sıfat çiftleri verilerek okul bahçeleri 5 li likert skalasıyla algısal açıdan değerlendirilmiştir. Bu sayede gençlerin gözünde lise bahçeleri tanımlanmıştır. Sonuçta; mekânsal özellikler iyileştikçe lise bahçeleri olumlu algısal özellikler ile tanımlanmış, bu da gençlerin o mekâna karşı beğeni düzeyini arttırmıştır.Anahtar Kelimeler
Lise bahçeleri, Gençler, Çevresel özellikler, Algısal özellikler

Abstract

The multidimensional nature of youth development (biological, psychological, personal and social) prevents the clear definition of the boundaries of youth. The age limit for youth is generally considered to be between 12 and 21 years of age. In the present study, the relationship between perception and liking of high school students for a space based on the characteristics of the space. To conduct a study on high school youth and to determine their problems, needs and spatial perceptions, it is significant to comprehend both the current situation and the future of the related society. High school youth is generally defined as a social segment which includes the 13-18 age group and has its own culture. School gardens have a great impact on their development, since high school students, who often spend most of their time at school, are in close contact with the school and the school garden. Thus, in the study, initially two high school gardens with different spatial features in Trabzon province in Turkey were evaluated and classified based on the scorecard. Afterwards, adjective pairs were provided to the students and the school gardens were assessed perceptually using a 5-point Likert scale. Thus, high school gardens were defined based on the views of young individuals. As a result, it was observed that as spatial features improved, high school gardens were identified with more positive perceptual characteristics, which in turn increased the level of appreciation of young individuals for that space.Keywords
High school gardens, Youth, environmental features, Perceptual features.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri