Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırTÜRK SİNEMASI’NDA ÖZEL ALAN KAMUSAL ALAN KARŞITLIĞINDA ANLATIDA MEKAN ÖĞESİNİN KULLANIMI
(The Usage of the Space Element in the Turkish Cinema in the Contrast of Private Space – Public Space )

Yazar : Berceste Gülçin Özdemir    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 1 - Bahar 2017
Sayfa : 108-118


Özet

Özet Toplumsal düzende kamusal alan/özel alan karşıtlığı 21. yüzyılda dahi devam etmekte ve mekan politikaları tartışmalarının temelini oluşturan bir konu olmaktadır. Kadınların erkek tahakkümü altında yaşamlarını sürdürürken kamusal alanda varolabilme çabaları önemli mücadeleler gerektirmektedir. Kadınla birlikte anılan özel alan ve özel alana ait kavramlar, kadını özel alanı içinde sınırlandırmakta ve ataerkil düzenin içinde ikincilleştirmektedir, böylece düzenin sürekliliği sağlanmaya devam etmektedir. Sanat, toplumsal düzenin ortaya koyduğu karşıtlıkların yeniden düşünülmesine olanak sağlayan bir araçtır. Sinema ise, disiplinlerarası sanat dalı olarak izleyenlerin başka perspektifleri görmesine olanak tanımaktadır. Klasik anlatı sineması, ataerkil düzenin kodlarının taşıyıcıları olurken, çağdaş anlatı sineması, ataerkil düzeni sorgulayabilen bakış açısını izleyenlere sunmaktadır. Bu bağlamda, kadın karakterlerin sinemada temsili konusu önemli hale gelmektedir. Mekan, film anlatısının unsuru olmakla birlikte özel alan/kamusal alan karşıtlığında kadın karakterlerin temsilinin tartışılabileceği alanı yaratmaktadır. Kadın karakterlerin Türk Sineması’nda mekanlarda nasıl temsil edildiği ve kadın yönetmenlerin bakış açılarından çekilen filmlerde sunulan farklılıklar temelinde bu karşıtlık üzerine tekrar düşünülmektedir. 2000’li yıllarda kadın bakış açısıyla çekilen, kadın karakterlerin anlatının merkezinde olduğu filmlerde, kadınların mekanlardaki temsili, feminist film kuramları ve feminist film pratiği bağlamında izleyiciye neler sunmaktadır sorusu, toplumsal düzende varolan yapının sorgulanmasını da ortaya koymaktadır. Bu minvalde, çalışmanın temelini oluşturan bu sorudan hareketle, kadın karakterlerin anlatıda mekanlardaki temsili Mieke Bal’ın mekanlar hakkındaki yorumlarından hareketle tartışılmıştır, böylece feminist film pratiği açısından, özel alan/kamusal alan karşıtlığı açısından oluşturulabilecek değişimlerin de tartışılması, hedeflenmektedir.Anahtar Kelimeler
Türk Sineması, mekan, feminist film kuramı.

Abstract

Abstract The public space/private space contrast in social order continues even in the 21st century, and it has been a subject that underlies the disputes regarding space politics. While women keep living under the dominance of men, their efforts to exist in the public space require significant struggles. Private space and the concepts that belong to private space which are associated with women limit women in their private spaces and subordinate them in a patriarchal order, thus the continuity of that order is provided. Art is a tool that enables the rethinking of the contrasts that social order presents. On the other hand, cinema – as an interdisciplinary branch of art – enables the audience to observe other perspectives. While the classical narrative cinema is the carrier of the codes of the patriarchal order, the contemporary narrative cinema presents the audience the perspective that can question the patriarchal order. In this regard, the subject of the representation of women characters in cinema is becoming important. While space is an element of film narrative, it also creates the field in which the representation of women characters in the contrast of private space – public space can be discussed. This contrast is being rethought based on how the women characters are represented in spaces in the Turkish Cinema and the differences that are presented in the movies made from the perspectives of women directors. The question ‘what do the representation of women in spaces present the audience in the movies in which women characters are in the center of the narrative and which were made from the perspectives of women directors in 2000s in the context of the feminist film theories and feminist film practice?’ also reveals the questioning of the existing structure in the social order. Within this direction and with reference to this question that underlies this study, the representation of women characters in spaces in the narrative was discussed with reference to the comments of Mieke Bal regarding spaces, thus the changes, which can be created with regard to the feminist film practice and to the private space/public space contrast, are aimed to be discussed.Keywords
Turkish Cinema, space, the feminist film theory

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri