Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir

Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştırMAKEDONYA TÜRKLERİNİN GEÇMİŞ VE GÜNÜMÜZ GİYİM KUŞAMI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMA
(MACEDONIAN TURKS ON THE COMPARISON FOR CLOTHING IN THE PAST AND PRESENT )

Yazar : Hale Çelik Hekim  Maşide LYOÇİ  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 1 - Bahar 2017
Sayfa : 119-129


Özet

Bugün Makedonya Türklerinin gösterişli düğünlerindeki giyim kültürü Osmanlı İmparatorluğunun Rumeli’de hükmünü sağlamaya başladığı dönem olan 14. yüzyıldan günümüze kültürel miras olarak kaldığı yazılı ve görsel kaynaklarda görülmektedir. Kaynaklarda, Alaturka diye adlandırılan bu giyim biçimi bütün etnik grupları eşit kılıp, dini farklılıkları ortadan kaldırmıştır. Günümüz düğün geleneklerinde ne giyiliyorsa, tarihte karşımıza günlük, dini ve ulusal bayramlarda giyim kuşam olarak çıkmaktadır. 1912 Balkan Savaşlarından sonra Osmanlı imparatorluğunun Balkanlardaki hakimiyetinin zayıflamasının ardından bu durum orada yaşayan Türklerin sosyal ve ekonomik güçlerini de sarsmış lakin Türkler geleneksel giyim kuşam kültürünü korumayı başarmıştır. Bu dönemden itibaren geleneksel giysilerin hazırlanmasındaki bütün süreçleri aynı kavram altına alan “sırmacılık zanaati”, ithal edilemeyen malzemeler ve batıdan gelen Alafranga isimli giyim akımından dolayı duraksama yaşamış Makedonya’nın birçok şehrinde kaybolmaya yüz tutmuştur. “Batı Makedonya’ da sırmacılığın günümüz tekstilindeki yeri” adlı yüksek lisans tezi kapsamında, Makedonya Türk’ü bir ailenin sandık içinde kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel giysilerinin tamamlayıcı öğesi olan sırma işlemeli cepken ve yelekler incelenmiştir. Günümüze, anneden kıza devredilerek gelen giyim kültüründeki bu zanaatın somut kültürel miras örneği olan bu parçaların giyim kültüründeki yeri ve sırmacılığın tarihsel gelişiminin yani sıra karşılaşılan bu örneklerin fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal belgeleme çalışmaları bu bildirinin konusu olacaktır. Bu çalışmalarla geçmiş ve güncel giysiler arasında karşılaştırma yapılacak ve görseller eşliğinde sunulacaktır.Anahtar Kelimeler
Tekstil, Sırmacılık, Makedonya, Makedonya Türkleri, Kültürel Miras

Abstract

Today, Macedonian Turks’ clothing culture in their flashy wedding in the period when the Ottoman Empire started ensuring the provision of Rumelia 14th century to present the cultural heritage as seen in the left visual and written sources. In resources, this form of clothing which is called as Alaturka made equal all ethnic groups and eliminated religious differences. What if worn in the wedding tradition today,in history, stands out as apparel religious and national holidays. In 1912 after the Balkan Wars of the weakening of the rule of the Ottoman Empire in the Balkans that has shaken the social and economic power of the Turks living there but Turks has managed to maintain its traditional apparel culture. The whole process in the preparation of traditional clothes from this period, the area under the same concept, "siver wire craft", which can not be imported materials and west experienced interruptions which comes from Alafranga, has begun to disappear in several cities in Macedonia. "Western Macedonia sırmacılıg place in today's textile" from the scope of the master's thesis, Macedonia, Turkey is the secret complementary elements of traditional clothing that is transferred from generation to generation in a family chest and embroidered bolero jackets were examined. Today, from mother to daughter transferred to the craft in which clothing culture tangible cultural heritage example of place in these parts of the clothing and culture as means of silver wiring historical development encountered physical these examples, chemical and biochemical documentation work will be the subject of this paper. This study will be a comparison between the past and contemporary fashion and will be accompanied by visuals.Keywords
Textile, Silver-Gilt Thread, Macedonia, Macedonian Turks, Cultural Heritage

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Taranan indeksler

  Dergimiz DOAJ,

  JOURNALFACTOR (JF)

  International Institute of Organized

  Research (I2OR)

  ve Directory of Research 

  Journals Indexing (DRJI)

  tarafından taranmaya

  başlamıştır.


  Dergimiz Yayında

  MAKALELERİNİZİ MAKALE 

  TAKİP SİSTEMİNDEN 

  ÜYE OLARAK SİSTEME 

  YÜKLEYEBİLİR VE HAKEM

  SÜRECİNİ BURADAN 

  TAKİP EDEBİLİRSİNİZ.

  DOKTORALI HOCALARIMIZ

   DİLEMELERİ HALİNDE KENDİLERİNİ 

  HAKEM OLARAK KAYDEDEBİLİRLER.ISSN 2536-4642

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri